Εορτές 20 Σεπτεμβρίου: Αγία Θεοπίστη Άγιος Ευστάθιος Άγιος Θεόπιστος τέκνο αγίου Ευσταθίου Ευσταθία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αγάπιος Άγιος Ανδρέας Ιερομάρτυρας, ο Πρεσβύτερος Άγιος Αρτεμίδωρος Άγιος Ευπρέπιος ο Ομολογητής Άγιος Ευστάθιος Άγιος Ευστάθιος ο Κατάφλωρος Άγιος Ιλαρίων ο νέος οσιομάρτυρας, από την Κρήτη Άγιος Ιλαρίων ο νέος οσιομάρτυρας, από την Κρήτη Άγιος Μαρτίνος Πάπας Ρώμης Άγιος Υπάτιος ο Επίσκοπος Ομολογητής Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής Όσιος Μελέτιος
1 Άρια
2 Αριάδνη
4 Αριάδνης
5 Αριάθνη
6 Αριάνα
7 Αριάνθη
8 Αριαρούλα
9 Αγγελαρία
10 Αζαρία
11 Αζαρίας
12 Απολλιναρία
13 Αυξιλιαρία
14 Βελισσαρία
15 Βερεγγάρια
16 Βησσαρία
17 Ελεαζαρία
18 Ζαχαρία
19 Ζαχαρίας
20 Θαυμάρια
21 Θεοχαρία
22 Ιανουαρία
23 Ικαρία
24 Ιλαρία
25 Καλομαρία
26 Καρία
27 Λαζαρία
28 Λαριάδα
29 Λασκαρία
30 Λυκαρία
31 Μακελάρια
32 Μαρδαρία
33 Μαρία
34 Μαριαγγέλα
35 Μαριαδώρα
36 ΜαρίαΕλένη
37 Μαριαλένα
38 Μαριαλίνα
39 Μαριάμ
40 Μαριάμνη
41 Μάριαν
42 Μαριάνα
43 Μαριάνδρη
44 Μαριανέτα
45 Μαριάνθη
46 Μαριανίνα
47 Μαριάννα
48 Μαριάννας
49 Μαριαννέτα
50 Μαριάντα
51 Μαριάντζελα
52 Μαριαντίνα
53 Μαριάντρη
54 Μαριαρένα
55 Μαριαστέλλα
56 Μπακαρία
57 Ναζαρία
58 Νεκταρία
59 Παγχαρία
60 Πάρια
61 Πασσαρία
62 Συβαριάδης
63 Συβαριάδου
64 Φλεβαριανή
65 Χαριάδης
66 Χρυσοκελλαριά
67 Χρυσομαρία
68 Αγγελάριος
69 Απολλινάριος
70 Αρίστη
71 Βέλη
72 Δαρεία
74 Επίχαρις
75 Θαυμάριος
76 Θαυμασία
77 Ιλαρίων
78 Ιλλυρίς
79 Καίσαρ
80 Καισαρεία
81 Λυκάριος
82 Μακαρεύς
83 Μάκαρις
84 Μαρδάριος
85 Μάριος
86 Μούσα
87 Νεκτάριος
88 Σταματία
89 Χάρις
90 Χαρίων
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία