Εορτές 20 Απριλίου: Άγιος Θεότιμος Επίσκοπος Ρουμανίας Άγιος Ζακχαίος Άγιος Ροβέρτος Ζακχαία Ιωασαφίνα Όσιος Ιωάσαφ ο Μετεωρίτης Ροβέρτα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αναστάσιος Ιερομάρτυρας Άγιος Βίκτωρ Άγιος Γαβριήλ ο Μάρτυρας Άγιος Ζωτικός Άγιος Ιωάσαφ Άγιος Ιωάσαφ Άγιος Καισάριος Άγιος Νικόλαος Επίσκοπος Αχρίδος και Ζίτσης Βοία Όσιος Αθανάσιος κτήτωρ Μονής Μετεώρου Όσιος Αλέξανδρος εκ Ρωσίας Όσιος Θεόδωρος ο Τριχινάς Όσιος Ιωάννης ο Παλαιολαυρίτης
1 Αβινιόν
2 Αβλαβίων
3 Αβρόντιον
4 Αγάπη
5 Αγαπητός
6 Αγγελίων
7 Αγίων
8 Αγίων Πάντων
9 Αγριώνιος
10 Αέτιος
12 Αηδών
13 Αθηνίων
14 Αθοσίων
15 Αιγαίων
16 Αιγίδα
17 Αιγίων
18 Αιθίων
19 Αινιώνη
20 Αισίων
21 Αισχίων
22 Αιτωλός
23 Ακάμα
24 Ακαρίων
25 Άκεσις
26 Ακταίος
27 Αλβανή
28 Αλβανός
29 Αλεβίων
30 Αλέξανδρος
33 Αλέξιος
34 Αλκμαίων
35 Αλκυών
36 Αλξίων
37 Αλταίων
38 Αλύπιος
39 Αλφειά
40 Αλφειός
41 Αμβροσία
42 Αμμωνά
43 Αμφιλοχία
44 Αμφίων
45 Αμφιώνη
46 Ανδρέας
47 Ανδροτίων
48 Ανθεμίων
49 Ανθεστίων
50 Άνθος
51 Άνιος
52 Αννούβ
53 Αντίγονος
54 Αντώνιος
55 Αξιονίκη
56 Αξιόνικος
57 Αξίων
58 Απίων
59 Απρίων
60 Αρδαλίων
61 Αρείωνας
62 Αρηξίων
63 Αρίων
64 Αρκαδία
65 Αρκάδιος
66 Αρμαδίων
67 Αρπαλίων
68 Αρποκρατίων
69 Αρραχίων
70 Αρχοντίων
71 Ασκληπιός
72 Αστερίων
73 Ασφαλίων
74 Αυτεσίων
75 Αψεφίων
76 Ἀβαζίων
77 Βάκχος
78 Βαλεντίνος
79 Βησσαρίων
80 Βητίων
81 Βιτιμίων
82 Βίων
83 Βιώνη
84 Βλάσιος
85 Ἀβλίων
86 Βοΐσκα
87 Βουκολίων
88 Βρόμιον
89 Γαλάτειος
90 Γιόνα
91 Γιόνας
92 Γιονιντα
93 Γλυκέρα
94 Γλυκέριος
95 Γναθαίνιον
96 Γνωσία
97 Γοργοθίονας
98 Γοργόνα
99 Γόργος
100 Γοργυδίων
101 Γοργυθίων
102 Γρατίων
103 Γραύς
104 Δαίδαλος
105 Δαμάρης
106 Δάμαρις
108 Δαμάσα
109 Δάρδανος
110 Δάφνης
111 Δελφίων
112 Δευκαλίων
113 Δηιονεύς
114 Δηϊων
115 Δημήτριος
116 Δημολέων
117 Δημοτίων
118 Διογένεια
119 Διονέρα
120 Διονυσία
121 Διονυσικλής
122 Διονυσόδοτος
123 Διονυσόδωρος
124 Διονυσόδωτος
125 Διονυσοκλής
126 Διόνυσος
127 Διονυσοφών
128 Διονυστάθης
129 Δίων
130 Διώνασσα
131 Διώνδας
132 Διώνη
133 Δολλίων
134 Δολοπίων
135 Δορκάς
136 Δώριον
137 Εθαλίων
138 Ειλειθυίων
139 Ειόνη
140 Ειρηναίος
141 Ελάτεια
142 Έλατος
143 Ελευθερία
144 Ελευθέριος
145 Ελκιωνη
146 Έλπις
147 Εμαυτίων
148 Ενατίων
149 Ενδημιών
150 Ενδυμίων
151 Ενοπίων
152 Ενυμίων
153 Εξάδιον
154 Επιφανία
155 Ερευθαλίων
156 Ερμαιώνδας
157 Ερμαπίων
158 Ερμιόνη
159 Ερμίων
160 Έρμων
161 Έρωτας
162 Ερωτηίς
163 Έσπερος
164 Ευαίων
165 Ευαμερίων
166 Ευβούλη
167 Εύβουλος
168 Ευγαίων
169 Εύδικος
170 Ευετίων
171 Ευήθιος
172 Ευθάλιος
173 Ευθοσίων
174 Ευκαρπίων
175 Εύμαχος
176 Ευοδία
177 Εύοδος
178 Εύπορος
179 Ευρυτίων
180 Ευσεβία
181 Ευφορίων
182 Ευφράσιος
183 Εφουδίων
184 Εχίων
185 Ηδύλη
186 Ηδύλος
187 Ηετίων
188 Ηετίωνας
189 Ηιονεύς
190 Ηιόνη
191 Ηλείος
192 Ηλεκτρύων
193 Ηλιονεύς
194 Ημαθίωνας
195 Ηπιόνη
196 Ηρώδης
197 Ησιονεύς
198 Ησιόνη
199 Ησυχία
200 Ήφαιστος
201 Ηώνη
202 Θαλάσσιος
203 Θάλεια
205 Θαλελαία
206 Θαλής
207 Θαυμάρια
208 Θαυμασία
209 Θεαρίων
210 Θεαρίωνας
211 Θεΐων
212 Θελξίων
213 Θεόδοτος
214 Θεοπρόπη
215 Θεωρίων
216 Θηρυκιων
217 Ἀθήνιον
218 Θωρυκίων
219 Ιασίονας
220 Ιασίων
221 Ιάσων
223 Ιβιστίων
224 Ιγνατία
225 Ικαδίων
226 Ικαρία
227 Ικάριος
228 Ιλαρίων
229 Ιλιονεύς
230 Ιλιόνη
231 Ιξιόνη
232 Ιξίων
234 Ιόνα
235 Ιονέλλα
236 Ιόνη
237 Ιόνκα
238 Ιούλιος
239 Ιππόλυτος
240 Ιπποτίων
241 Ισαρίων
242 Ισθμιονίκης
243 Ίσχυς
244 Ιφιτίων
245 Ιωνάθαν
246 Ίωνας
247 Ιώνη
248 Ιωνία
249 Ιωντίνα
250 Καίσαρ
251 Καλανδίων
254 Καλλίστη
255 Καρίων
256 Κάρπος
257 Καρπώ
258 Κάστωρ
259 Κεβριόνης
260 Κεντυρίων
261 Κεφαλίων
262 Κηδαλίων
263 Κλειονίκη
264 Κλειωνίκη
265 Κομηών
266 Κόρη
267 Κορωνός
268 Κουίντος
269 Κρείων
270 Κρονίων
271 Κυμβάλιον
272 Κυρίων
275 Λαγίσκα
276 Λαμπετίων
277 Λαπάδιον
278 Λεοντία
279 Λευκονόη
280 Λέων
281 Λεωνίδα
282 Λεωνίδας
283 Λίμνη
284 Λιονταρής
285 Λολλίων
286 Λοπάδιον
287 Λυδία
288 Λύδιος
289 Λύκαινα
290 Λυκάριος
291 Μάγισσα
292 Μάγος
293 Μαιόνιος
294 Μαίων
295 Μαΐωρ
296 Μακαρεύς
297 Μαλλίων
298 Μάλχος
299 Μαμμάριον
300 Μαργαρίτα
301 Μάρης
302 Μάριον
303 Μαρίων
304 Μάρκος
305 Μειλανίων
306 Μείραξ
307 Μελχίων
308 Μένανδρος
309 Μηκιονίκη
310 Μηριόνη
311 Μηριόνης
312 Μητίων
313 Μικίων
314 Μικκίων
315 Μνασίων
316 Μολίων
317 Μολίων
318 Μόλπις
319 Μοσχίων
320 Μούσα
321 Μυρτίς
322 Ναννάριον
323 Νάννιον
324 Ναυκράτης
325 Νεφαλίων
326 Νέων
327 Νήσια
328 Νηφαλίων
329 Νίκη
332 Νίκης
333 Νικηφόρος
334 Νικοδιονυσία
335 Νικοδιονύσιος
336 Νίνα
337 Νοημωννομιων
338 Νομίων
339 Ξάνθη
340 Οινοπίων
341 Οινοτίων
342 Οιώνιχος
343 Ολύμπιος
344 Όμηρος
346 Ονήσιμος
347 Ορεστιάς
348 Ουρβανός
349 Οφιονεύς
350 Οφίων
351 Παγκρατία
352 Παγχάριος
353 Παιήονα
354 Παιήων
355 Παίων
356 Παιωνία
357 Πακτίων
358 Παλλαδία
359 Παμφίλη
360 Παμφύλη
361 Πάμφυλος
362 Πανδίων
363 Πάνδροσος
364 Πανθηρία
365 Πανιώνιος
366 Παραμυθία
367 Παρμενίων
368 Πασίας
369 Πασίων
370 Πασίωνας
371 Πασσαρίων
372 Πασσίων
373 Παταικίων
374 Πατερίων
375 Παυσίριος
376 Πελάγιος
377 Περικτιόνη
378 Περικτίων
379 Πιερίων
380 Πιόνη
381 Πίονις
382 Πίστων
383 Πλειόνη
384 Πλειώνη
385 Πληιόνη
386 Ποθείνος
387 Πολίτης
388 Πολίων
389 Πολύβιος
390 Πολυδεύκης
391 Πομπίων
392 Ποπλίων
393 Πορφυρίων
394 Πραξίων
395 Πρίων
396 Πρνυτίων
397 Προμαθίων
398 Πρωτεύς
399 Πρωτολέων
400 Πυγμαλίων
401 Πυθιονίκη
402 Πυργίων
403 Πύρρος
404 Ρίων
405 Ροδίων
406 Σαλπίων
407 Σαννίων
408 Σαννυρίων
409 Σαραπίων
410 Σατύρα
411 Σάτυρος
412 Σιλανίων
413 Σιωνία
414 Σιώνιος
415 Σκιπίων
416 Σκιώνη
417 Σμαράγδα
418 Σμικρίων
419 Σμικύθης
420 Σουσαρίων
421 Σπυρίδων
422 Σταγών
423 Στόμιος
424 Στρατίων
425 Στρογγυλίων
426 Σωσσίων
427 Σωτίων
428 Σώφρων
429 Ταραξίας
430 Τάτιος
431 Ταυρίων
432 Τελαμών
433 Τελεσφόρα
434 Τεμασίων
435 Τερεντίων
436 Τερψίχορος
437 Τερψίων
438 Τιμάριον
439 Τιμάσιος
440 Τύραννος
441 Υιών
442 Υόνη
443 Υπερίων
444 Φαίδρα
445 Φαίων
446 Φάνιον
447 Φαρνάκιος
448 Φηγεύς
449 Φιλαινίς
450 Φιλήμουσα
451 Φιλιμάτιον
452 Φιλιστίων
453 Φιόνα
454 Φορμίσιον
455 Φορμίων
456 Φορτουνάτος
457 Φρύνος
458 Φυλαξία
459 Φωκίδα
460 Φωκίων
461 Χαιρίων
462 Χαλκοπρατειών
463 Χάρις
464 Χαριτώ
465 Χαρίων
466 Χάρμιον
467 Χαρμιώνη
468 Χελιδών
469 Χιλιονοματούσα
470 Χιόνης
471 Χιονία
472 Χίων
473 Χορηγίων
474 Χουδίων
476 Χριστίνος
477 Χρυσάριον
478 Ωρίων
479 Ωριώνη
480 Ωφελίων
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία