Εορτές 22 Ιανουαρίου: Άγιος Πάροδος ο πρεσβύτερος Άγιος Σιώνιος ο επίσκοπος Άγιος Τιμόθεος Ελεήστρια
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης Άγιος Γαβριήλ ο επίσκοπος Άγιος Γεώργιος επίσκοπος Δεβελτού Άγιος Ιωάννης ο Στρατηγός Άγιος Ιωάσαφ Φωτιστής της Αλάσκας Άγιος Λέοντας επίσκοπος Νίκαιας Άγιος Λέων Άγιος Λέων ο στρατηγός Άγιος Μανουήλ ο Επίσκοπος, Άγιος Πέτρος ο μάρτυρας Εορτή Όσιος Ιωσὴφ ο Αγιασμένος
1 Valentinian
2 Αβαρίνος
3 Αβεντίνος
4 Αβυδηνός
5 Αγαθίνος
6 Αγάπιος
7 Αικατερίνος
8 Ακραγαντίνος
9 Αλβίνος
10 Αλεξίνος
11 Αληθινός
12 Αλκίνοος
13 Αμανδίνος
14 Ανανίας
15 Αναξίνος
16 Ανδρεστίνος
17 Αννιανός
18 Άννινος
19 Αντιλίνος
20 Αντίνοος
21 Αντίνος
22 Αντώνιος
23 Απολλινάριος
24 Αργεντίνος
25 Αργίνος
26 Αριστίνος
27 Αρκτίνος
28 Αρχίνος
29 Αστερίων
30 Αστρινός
31 Ατταγίνος
32 Αυγερινός
33 Αύγουστος
34 Βαζατηνός
35 Βαλεντίνος
36 Βιζυηνός
37 Ἀβιηνός
38 Βικτωρίνος
39 Βίνος
40 Βουκασίνος
41 Βροντίνος
42 Βυζατινός
43 Βύζηνος
44 Γαληνός
45 Γέμινος
46 Γέρηνος
47 Γκόλφης
48 Γληνεύς
49 Γλυκίνος
50 Δαμασκηνός
51 Δεινοσθένης
52 Δεινόστρατος
53 Δεσπότης
54 Δίποινος
55 Δομνίνος
56 Εάρινος
57 Ερασινίδης
58 Εργίνος
59 Ερκούλιος
60 Ερμίνος
61 Έρφινος
62 Εύηνος
63 Εύης
64 Ευπαλίνος
65 Εφραίμ
66 Ζηνόβιος
67 Ηδύοινος
68 Θέρινος
69 Ικτίνος
70 Ιουβεντίνος
71 Ιουστίνος
72 Ιππαρίνος
73 Ισμηνός
74 Ιωσήφ
75 Καλλίνος
76 Καστίνος
77 Κελαινός
78 Κελερίνος
79 Κελεστίνος
80 Κενσουρίνος
81 Κεστρίνος
82 Κοίνος
83 Κόλαινος
84 Κομνηνός
85 Κορίννος
86 Κρατίνος
87 Κρίνος
88 Κταβηνός
89 Κυπριανός
90 Κυριαίνος
91 Κωνσταντίνος
92 Λαβίνιος
93 Λάμπρος
94 Λατίνος
95 Λεπτίνης
96 Λίνος
97 Λογγίνος
98 Λουκίνος
99 Λουπικίνος
100 Λυκίνος
101 Μαγγίνος
102 Μαμμίνος
103 Μαξιμίνος
104 Μάξιμος
105 Μαρίνος
106 Μαρκελίνος
107 Μαρκιανός
108 Μαρτίνος
109 Μελίνος
110 Μελισσηνός
112 Μελιτεύς
114 Μελιτίνος
115 Μίνωα
116 Μίνωας
117 Μίνως
118 Μίσηνος
119 Μνάσινος
120 Μύλινος
121 Νικάδηνος
122 Νικόλαος
123 Νίνας
124 Ξενοφών
125 Ουαλερίνος
126 Ουαλερίνος
127 Παλαιστίνος
128 Πάναινος
129 Πανσέληνος
130 Παντινός
131 Πάπυλος
132 Παπυρίνος
133 Πάροινος
134 Πατερίων
135 Παύλος
139 Περεγρίνος
140 Πέτρος
146 Πλαντίνος
147 Πλείσταινος
148 Πλωτίνος
149 Ποθείνος
150 Πολύαινος
151 Πολύξεινος
152 Πορίνος
153 Πουλίος
154 Πραξίνος
155 Πρόαινος
156 Πύρινος
157 Ρηγίνος
158 Ριγίνος
159 Ρίνος
160 Ροδίων
161 Ρουμπίνος
162 Ρούφος
163 Σαβαΐνος
164 Σάββας
165 Σαβίνος
166 Σαλωμπτίνος
167 Σαντορίνος
168 Σαραπινός
169 Σαραπίων
170 Σατουρνίνος
171 Σεβαστίνος
172 Σειληνός
173 Σεκενδίνος
174 Σεκουνδιανός
175 Σελήνιος
176 Σεπτεμίνος
177 Σεραφείμ
178 Σερίνος
179 Σίκινος
180 Σιληνός
181 Σκύθης
182 Σταματίνος
183 Στασίνος
184 Σταύρος
185 Στρασίνος
186 Συνοδινός
187 Σχίνων
188 Σχοίνος
189 Ταραντίνος
190 Τέρτιος
191 Τραγκυλίνος
192 Τριαντάφυλλος
193 Τριβίμιος
194 Τροίζηνος
195 Τυρσηνός
196 Υγίνος
197 Υπήνος
198 Φαβωρίνος
199 Φαεινός
200 Φαλίνος
201 Φαντίνος
202 Φερβίνος
203 Φιλίνος
204 Φινεές
205 Φιρμίνος
206 Φλωρεντίνος
207 Φραγκίσκος
208 Φωτεινός
209 Χαράλαμπος
210 Χαρητίνος
211 Χαρίνος
212 Χαρίξεινος
213 Χαρμίνος
214 Χαροπίνος
215 Χρηστίνος
216 Χριστίνος
217 Χρυσίνος
218 Ωλήν
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία