Εορτές 4 Μαρτίου: Γερασίμη Όσιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αδριανός Άγιος Ακάκιος ο Δήμιος Άγιος Κοδράτος ο Δήμιος Όσιος Γεράσιμος της Βολογκντά Όσιος Στρατόνικος ο δήμιος
1 Αβδιηλία
2 Αιλία
3 Αίλιος
4 Αιμιλία
5 Αιμίλιος
6 Αμφιλοχία
7 Ανθήλια
8 Αργήλη
9 Αριλιά
10 Αυξιλιαρία
11 Αυρηλία
12 Βασιλεία
13 Βασιλεύς
14 Βήλη
15 Βιργίλιος
16 Γαβριηλία
17 Γαρυφαλλιά
18 Γεντηλία
19 Γεντήλιος
20 Γεωργιλιάνα
21 Γιωργιλιάνα
22 Δήλια
23 Δήλιος
24 Εϊλιανή
25 Εϊλιανός
26 Εμιλιάνα
27 Εμμανουηλία
28 Εριφύλη
29 Ερσιλία
30 Ευαγγελία
31 Ευθαλία
32 Ευριλία
33 Ζήλια
34 Ηλιάναξ
35 Ηλιάνθη
36 Ηλιάννα
37 Ηλιάς
38 Ηλίας
39 Ηλιαχτίδα
40 Ηλιού
41 Θαργηλία
42 Θεοφίλη
43 Ίλια
44 Ιλίαν
45 Ιλιάνα
46 Ιλιάς
47 Καικιλία
49 Καικίλιος
50 Καρυοφιλιά
51 Καστιήλ
52 Καστιηλία
53 Κλέλια
54 Κορκοδειλιά
55 Κορνηλία
56 Κορνήλιος
57 Κουίντος
58 Λιάκος
59 Λίλη
60 Λίλης
61 Λίλια
62 Λιλιάνα
63 Μαμμίλια
64 Μανείλια
65 Μανείλιος
66 Μανείλιος
67 Μαξίμη
68 Μαρηλία
69 Μαρίλια
70 Μαριλιάννα
71 Μηλιά
72 Μήλιος
73 Μιλιάς
74 Μιχαηλία
75 Ναθαναηλία
76 Νείλια
77 Ορσαλία
79 Ουριηλία
80 Οφηλία
81 Οφιλιάννα
82 Παμφίλη
83 Ποπλία
84 Ραφαηλία
85 Σαμάνθα
86 Σαμουηλία
87 Σίλια
88 Σμίλης
89 Σοφίλια
90 Σπηλια
91 Στυλιανός
92 Τερβιλία
93 Τερβίλιος
94 Τζεϊλιαν
95 Τζιλιάνα
96 Τορπιλία
97 Τριανταφυλλιά
98 Φίλια
99 Φιλιάδης
100 Φιλίππα
101 Φιλιώ
102 Φίρμιος
103 Χαρίκλεια
104 Χαρίλια
105 Χριστοφιλία
106 Χρυσηίς
107 Χρυσηλία
108 Χρυσήλιος
109 Ωραιοζήλη
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία