Εορτές 16 Απριλίου: Αγία Γαλήνη Αγία Ευτυχία η Ομολογήτρια Αγία Καλλίδα Αγία Νουνεχία Αγία Χιονία Άγιος Σεπτεμίνος Γαληνός Νουνέχιος Ρόδον Αμάραντον Σεπτεμίνα Χίονης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αγάπη Αγία Βασίλισσα Αγία Βασίλισσα Αγία Ειρήνη Αγία Ειρήνη Αγία Θεοδώρα Αγία Κασία η ομολογήτρια Αγία Κασσία Αγία Χαρίσσα Άγιος Αγάθων Άγιος Αμβρόσιος ο Ομολογητής Πατριάρχης Γεωργίας Άγιος Ιανουάριος Άγιος Ιανουάριος Άγιος Ιωάννης ο διά Χριστόν σαλός Άγιος Λεωνίδης Άγιος Μιχαήλ ο Βουρλιώτης Άγιος Φήλιξ Άγιος Φορτουνάτος Άγιος Χριστόφορος ο Οσιομάρτυρας Οσία Θεοδώρα η πριγκίπισσα Οσία Νίκη
1 Αγαθημερίς
2 Αερία
3 Αερίας
4 Αἰθερία
5 Αἰθέριος
6 Αιθερία
7 Αιθήρ
8 Αικατερίνη
11 Αικατερίνος
12 Αἰκατερίνη
13 Αμερίας
14 Αμέρικος
15 Αμερίνη
16 Αμερίσσα
17 Ανερίνα
18 Ανερίνα
19 Ανίκκερις
20 Αννίκερις
21 Αντερώσα
22 Ανωμερίτισσα
23 Αστερία
24 Αστερίων
25 Αυγέρας
26 Αυγερινή
27 Αυγερινός
28 Βαλδερούδη
29 Βαλέρια
30 Βαλέριος
31 Βαρβάρα
32 Ἀβδερίτις
33 Βενέριος
34 Βέρα
35 Βερενίκης
36 Βέρης
37 Βερονίκη
39 Βέρος
40 Βερουλία
41 Βήρυλλα
42 Βήρυλλος
44 Βινιερης
45 Γέρην
46 Γέρηνος
47 Γηρομεριού
48 Γλυκέρα
49 Γλυκέριος
50 Δεσιδέρια
51 Δεσιδέριος
52 Δισιδέριος
53 Δροσίς
54 Ειρήνη
56 Ελευθερία
57 Ελευθέριος
58 Ερασμία
59 Έρια
60 Εριάλντα
61 Εριάννα
62 Ερίβοια
63 Εριβώτης
64 Ερίγδουπος
65 Εριγόνα
66 Εριγόνη
67 Ερίγυιος
68 Ερίγων
69 Εριθακίς
70 Εριθέλγη
71 Έρικ
72 Ερικέτη
73 Εριλένα
74 Εριμήδη
75 Εριμήδης
76 Ερινύα
77 Έρινυης
78 Έριξις
79 Έρις
80 Ερισθένεια
81 Ερισύχθων
82 Εριτίμη
83 Ερίτιμος
84 Εριφία
85 Έριφος
86 Εριφύλη
87 Εριφύλιος
88 Εριχθόνιος
89 Εριώπις
90 Ερριέτα
91 Ερρίκα
92 Ερρίκος
93 Εσπερίς
94 Έσπερος
95 Ευαμερίων
96 Ζεριχιώτισσα
97 Ζεφερίνο
98 Ηγερία
99 Ηερίβια
100 Ηριγόνη
102 Ήριννα
103 Θεόδωρος
104 Θεριναία
105 Θεριναίος
106 Θεριστής
107 Θηρέσιος
108 Θηριανός
109 Θύρσος
110 Ιέρακη
111 Ιέρεια
112 Ιερεύς
113 Ιεριχώ
114 Ιμέριος
115 Ισίδωρος
116 Καρποφορούσα
117 Καρτερία
118 Καρτέρων
119 Κατεριλένα
120 Κατερινέτα
121 Κελερίνος
122 Λερία
123 Λιβερία
124 Λιβέριος
125 Λυγερή
126 Λυμπέρης
127 Μαρέρια
128 Μάριος
129 Μεριλένα
130 Μερσίνα
131 Μυρτίς
132 Νέκλερη
133 Νιζέριος
134 Ουαλεριανός
135 Πακερία
136 Πατερία
137 Πατερίων
138 Πεζουνού
139 Πειρίθους
140 Περεγρίνα
141 Περεγρίνος
142 Πέρη
143 Περήλιος
144 Περίαλα
145 Περίανδρος
146 Περίαπις
147 Περίβλεπττος
148 Περίβοια
149 Περιγένης
150 Περιήρης
151 Περίθους
152 Περίκλεια
153 Περικλής
154 Περικλυμένη
155 Περικλύμενος
156 Περικτιόνη
157 Περικτίων
158 Περίλαος
159 Περιλένα
160 Περίλεως
161 Πέριλλος
162 Περιμανθούλα
163 Περιμήδη
164 Περιμήδης
165 Περιμήλης
166 Πέριμος
167 Περιμπίδης
168 Περινείκη
169 Περίπας
170 Περιπόλτας
171 Περισθένης
172 Περιστέρα
173 Περιστέρης
174 Περίφας
175 Περίφημος
176 Περιφήτης
177 Πέτρα
178 Πέτρος
179 Πιερία
180 Πιερίων
181 Πολυμέρης
182 Πολύμερος
183 Πουλχερία
184 Πουλχέριος
185 Προτερία
186 Προτέριος
187 Ρενιέρης
188 Ρέρη
189 Ροδερίκα
190 Ροδερίκος
191 Σαβέριος
192 Σεβήρος
193 Σέριδος
194 Σερίνος
195 Σιαμεριαν
196 Σιδερή
197 Σιδέρης
198 Σιρίκη
199 Στεργία
200 Στέργιος
201 Στεριανή
202 Τερβιλία
203 Τερεντία
204 Τερεντίων
205 Τερηδών
206 Τέρης
207 Τεριναίος
208 Τερψημέρη
209 Τζουανσέρι
210 Τιβέριος
211 Τρυφερή
212 Τρυφερός
213 Υπερήνωρ
214 Υπερήνωψ
215 Υπέρης
216 Υπερίδης
217 Υπερίππη
218 Υπερίππος
219 Υπερίων
220 Φανερωμένη
221 Φερεκράτη
222 Φερεκράτης
223 Φέρης
224 Φερίας
225 Φρειδερίκη
226 Φρειδερίκος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία