Εορτές 21 Σεπτεμβρίου: Ιωνία Προφήτης Ιωνάς
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Βάσσα Άγιος Κοδράτος ο Απόστολος «ὁ ἐν Μαγνησίᾳ» Άγιος Νέσταβος Άγιος Πλάτων Αϊβαζίδης Άγιος Πρίσκος Μάριος
1 Αβεντίνος
2 Αργεντινή
3 Αργεντίνος
4 Αυξεντία
5 Αυξέντιος
6 Αφέντης
7 Αφεντία
8 Αφέντρα
9 Βαλεντίνα
10 Βαλεντίνος
11 Βικέντια
12 Βικέντιος
13 Γαυδεντία
14 Γαυδέντιος
15 Γεντηλία
16 Γεντήλιος
17 Γκέντι
18 Γρηγεντία
19 Γρηγέντιος
20 Δομέτιος
21 Εβεντία
22 Εβέντιος
23 Εδμόνδη
24 Εδμόνδος
25 Εδουάρδα
26 Εδουάρδος
27 Εδουίνος
28 Ελεντίνα
29 Ελεντίνος
30 Εντίθ
31 Έντιμος
32 Ευμένης
33 Ηλίας
34 Θεοδώρα
35 Ιννοκέντια
36 Ιννοκέντιος
37 Ιουβεντίνη
38 Ιουβεντίνος
39 Ιουνία
40 Ιουνίας
41 Κενδέα
42 Κέντια
43 Κεντιγκέρνος
44 Κεντυρίων
45 Κλημεντία
46 Κλημεντίνα
47 Κλημέντιος
48 Λαυρεντία
49 Λαυρέντιος
50 Λεβέντης
51 Λεβεντία
52 Λέντης
53 Μαργεντίνη
54 Μαριεντίνα
55 Μέντζελος
56 Μέντης
57 Μεντιζη
58 Οικουμένιος
59 Ορέντιος
60 Παντολέαινα
61 Πεντηκοστή
62 Πουδέντα
63 Σεκενδίνη
64 Σεκενδίνος
65 Τερεντία
66 Τερεντίων
67 Τέρης
68 Φλωρεντία
69 Φλωρεντίνη
70 Φλωρεντίνος
71 Φλωρέντιος
72 Φρουμεντία
73 Φρουμέντιος
74 Χρυσοβαλεντίνα
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία