Εορτές 1 Οκτωβρίου: Άγιος Ανανίας ο Απόστολος Άγιος Βιριλα Άγιος Δομνίνος Ανανία Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός Παναγία Γοργοεπήκοος Ρωμανή Ρωμίνα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Μιχαήλ ηγούμενος της Μονής Ζώβης Άγιος Βίκτωρ ο Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Γκλαζώφ Μάριος Όσιος Γρηγόριος ο Δομέστικος Όσιος Ιωάννης ο ψάλτης ο καλούμενος Κουκουζέλης Όσιος Σάββας ο εν Βησερία ο Θαυματουργός Παναγία Ελευθερώτρια Βασσαράς - Σπάρτη
1 Ανδροσθένης
2 Αγήσανδρος
3 Ακέσανδρος
4 Αλέξανδρος
7 Άλκανδρος
8 Αμύνανδρος
9 Ανάξανδρος
10 Αναξίμανδρος
11 Άντανδρος
12 Απείρανδρος
13 Αρίστανδρος
14 Άρχανδρος
15 Άσανδρος
16 Ἀγάθανδρος
17 Έλανδρος
18 Ένανδρος
19 Εύανδρος
20 Ηγήσανδρος
21 Θεόμανδρος
22 Θέρσανδρος
23 Ίσανδρος
24 Κάσσανδρος
26 Κλέανδρος
27 Λέανδρος
28 Λέξανδρος
29 Λύσανδρος
30 Λύσσανδρος
31 Μέγανδρος
32 Μελήσανδρος
33 Μελίσανδρος
34 Μένανδρος
35 Νίκανδρος
36 Ονήσανδρος
37 Ορέσανδρος
38 Πάνδροσος
39 Πείσανδρος
40 Περίανδρος
41 Πράξανδρος
42 Πύρανδρος
43 Σκάμανδρος
44 Στήσανδρος
45 Σώσανδρος
46 Ταράξανδρος
47 Τέρπανδρος
48 Τίμανδρος
49 Τίσανδρος
50 Τίσσανδρος
51 Φίλανδρος
52 Φολέγανδρος
53 Χαρίσανδρος
54 Ανδρέας
55 Ανδροδάμας
56 Ανδροκλείδας
57 Ανδροκλής
58 Άνδροκλος
59 Ανδροκράτης
60 Ανδροκύδης
61 Ανδρόλεως
62 Ανδρόμαχος
63 Ανδρομέδης
64 Ανδρομένης
65 Ανδρομήδης
66 Ανδρονίκης
67 Ανδροπελαγίας
68 Ανδροτίων
69 Ανδρόφιλος
70 Ισάδας
71 Λεάδης
72 Λυσάνδρα
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία