Εορτές 26 Μαρτίου: Άγιος Πούλιος ο Αναγνώστης Αγία Ανιμαϊς Αγία Βάρις Αγία Μαμύκα Αγία Μάξιμη Αγία Μωικώ Αγία Ρύαξ Άγιος Boyan Άγιος Αβήπας Άγιος Αγνάς Άγιος Αλλάς Άγιος Αρπύλας Άγιος Βαδούσης Άγιος Βαθούσης Άγιος Ηγάθραξ Άγιος Ησκόος Άγιος Μοντάνος Άγιος Ουίρκας Άγιος Σιγητζάς Άγιος Σιμίτριος Άγιος Σουηρίλλας Άγιος Σύλλας Άγιος Φίλγας Μοντάνα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Κοδράτος από την Ανατολή Αγία Θέκλα Άγιος Αμμώνιος ο Αναγνώστης Άγιος Γεώργιος από τη Σόφια Άγιος Ειρηναίος ο Διάκονος Άγιος Ευτύχιος ο Μάρτυρας ο υποδιάκονος Άγιος Θεόδωρος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Θερμάς Άγιος Ιωάννης ο Μάρτυρας Άγιος Κασσιανός ο Μάρτυρας Άγιος Μανουήλ Άγιος Μανουήλ ο Μάρτυρας από την Ανατολή, Άγιος Μαρκιανός ο Μάρτυρας Άγιος Πέτρος ο Μάρτυρας Άγιος Σεϊμβλάς Άγιος Σεραπίων ο Αναγνώστης Αρχάγγελος Γαβριήλ Όσιος Βασίλειος ο Νέος Όσιος Θεοδόσιος από την Ανατολή Όσιος Στέφανος ο Ομολογητής, ηγούμενος Τριγλίας
1 Αγαλλίας
2 Αδάμ
5 Αητωραιακός
6 Αθανάσιος
7 Αιακός
8 Αιθήρ
9 Αίσακος
10 Ακάκιος
12 Άκακος
13 Αλέξανδρος
14 Αλεξίκακος
15 Αμάρακος
16 Απόστολος
18 Άρακος
19 Αρμονίδης
20 Αρσένιος
21 Ασσάρακος
22 Αχόλιος
23 Βαλέριος
24 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
25 Ἀβέακος
26 Βιργίλιος
27 Ἀβλώνακος
28 Βρετός
29 Γλυκέριος
30 Γρηγόριος
31 Δαβίδ
32 Δαμασκηνός
33 Δημήτριος
34 Διάκος
35 Διγενής
36 Διόνυσος
37 Διψακός
38 Δράκων
39 Ελλιμένιος
40 Ευμένιος
41 Ευμήδης
42 Ευστάθιος
43 Ευστράτιος
44 Εφραίμ
45 Ζανιθάς
46 Ζαχαρίας
47 Ηλίας
48 Θαύμακος
49 Θεμιστοκλής
50 Θύλακος
51 Θωμάς
52 Ίθακος
53 Ιουβενάλιος
54 Ιούδας
55 Ιωάννης
56 Κάκος
57 Καστάλιος
58 Κλέλιος
59 Κούλης
60 Κρίνακος
61 Κρίσπος
62 Κυριάκος
63 Κυρίων
66 Λάβδακος
67 Λέανδρος
68 Λιάκος
69 Μαρίνος
70 Μητάκος
71 Ναννακος
72 Νατάλιος
73 Νηφαλίων
74 Οβίδιος
75 Οιδίπους
77 Οικουμένιος
78 Ορτίσιος
79 Παναγιώτης
80 Παντολέων
81 Πάρνσμαν
82 Παύλος
86 Παυσανίας
87 Παυσίκακος
88 Πεισίστρατος
89 Περνιακός
90 Πέτρος
96 Πιττακός
97 Πουλουδιός
98 Πουλχέριος
99 Πύρινος
100 Σάις
101 Σάνδακος
102 Σιρίκιος
103 Σουλτάνος
104 Σπάρτων
105 Σπυρίδων
106 Στάικος
107 Στασίνος
108 Στέργιος
109 Στέφανος
110 Στρόφακος
111 Στυλιανός
112 Συράκος
113 Συρράκος
114 Σωζόμενος
115 Σωκράτης
116 Τερβίλιος
117 Τζάκος
118 Τιμόλαος
119 Τίτακος
120 Ύρτακος
121 Φίλιππος
122 Φύλαξ
123 Χρήστος
124 Χρίστος
125 Χρυσάφιος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία