Εορτές 31 Μαρτίου: Άγιος Αυδάς Άγιος Υπάτιος επίσκοπος Γαγγρών Αυδάτα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Boris Άγιος Θεόφιλος ο Μάρτυρας Άγιος Μένανδρος Βενιαμίν ο Διάκονος ο μάρτυρας Όσιος Ακάκιος ο Ομολογητής Όσιος Βλάσιος ο εξ Αμορίου Όσιος Ιννοκέντιος Όσιος Ιωνάς Όσιος Στέφανος ο Θαυματουργός Όσιος Υπάτιος ο θεραπευτής
1 Aedan
2 Aβρότονος
3 Aιολόμιτρις
4 Aμφίροος
5 Donald
6 Dubritius
7 Urbitius
8 Viator
9 Ywi
10 Αάαρκος
11 Αἰακὸς
12 Αἰαντίδης
13 Αἰαντόδωρος
14 Ααρασσός
15 Ααρών
17 Αἲας
18 Αασίφορος
19 Αάσπετος
20 Άαστος
21 Αάσχετος
22 Άβαβος
23 Αβάδιμος
24 Αβάδνης
25 Αβαεόδωρος
26 Αβάζιος
27 Αβαθμίδωτος
28 Αβαθμολόγητος
29 Αβαιόδορος
30 Αβαιόδωρ
31 Αβαιόδωρος
32 Αβαιόκριτος
33 Αβαίστας
34 Αβάκαινας
35 Αβακένας
36 Αβακής
37 Αβακούμ
38 Άβακτος
39 Αβαλόνιος
40 Αβάμμων
41 Αβάνθιος
42 Αβαντιάδης
43 Αβαντίδης
44 Αβαρβαρέης
45 Αβάρβαρος
46 Αβαρης
47 Αβαρίνος
48 Άβαρνος
49 Αβάσγιος
50 Αβάσιτος
51 Αβασκάντιλλος
52 Αβασκαντος
53 Αββαδών
54 Αββάς
55 Αβδάραξος
56 Άβδηρος
57 Αβδιήλ
58 Αβδιού
59 Αβέρκιος
60 Αβέρωφ
61 Άβιβος
62 Αβιμέλιχος
63 Αβραάμ
67 Αβρίκιος
68 Αβυδηνός
69 Αβώ
70 Αγαθάγγελος
71 Αγαθάγητος
72 Αγάθαρχος
73 Αγαθάγητος
74 Αγαθήμερος
75 Αγαθοδαίμων
76 Αγαθόδωρος
77 Αγαθοκλέας
78 Αγαθόνικος
79 Αγαθόπους -2
80 Αγάθυρνος
81 Αγάθυρσος
82 Αγάθων
83 Αγαθώνυμος
84 Αγαλλίας
85 Αγαμέμνων
86 Αγαμηδίδας
87 Αγαμήδης
88 Αγαμηδίδας
89 Αγαμήθης
90 Αγαπήνωρ
91 Αγαπητός
92 Αγάπιος
93 Αγαπτόλεμος
94 Αγαυός
95 Αγγελάριος
96 Αγγελίνος
97 Άγγελος
98 Αἰγέας
99 Αγελάδας
100 Αἰγεὺς
101 Αγεύς
102 Αγήνωρ
103 Αγήσανδρος
104 Αγησίλαος
105 Αγησίλοχος
106 Αἰγιμιὸς
107 Αἲγισθος
108 Αγκαίος
109 Αγλάιος
110 Αγνός
111 Αγοράκριτος
112 Αγόραστος
113 Αγρίππας
114 Αγχίμαχος
115 Αγχίροος
116 Αγχίσης
117 Αδαίος
118 Αδαλβέρτος
119 Αδάμ
122 Αδαμάντιος
123 Αδείμαντος
124 Αἰδέσιος
125 Άδης
126 Αδριανός
127 Άδωνις
128 Αέθλιος
129 Αειθαλάς
130 Αείμνηστος
131 Αελλήεις
132 Αελλοπόδης
133 Αερίας
134 Αέροπος
135 Αέτιος
137 Αζαρίας
138 Αζάς
139 Αζάτ
140 Άζης
141 Αἰήτης
142 Αθανάδας
143 Αθανάσιος
144 Αἰθέριος
145 Αθηναγόρας
146 Αθηνάδης
147 Αθήναιος
148 Αθηνογένης
149 Αθηνόδωρος
150 Αἰθάλης
151 Αιακός
152 Αίας
153 Αιγεύς
154 Αιγιαλεύς
155 Αιγίδας
156 Αίγινος
157 Αίγιος
158 Αίγισθος
159 Αϊδανός
160 Αιδέσιος
161 Αιθέριος
162 Αιθήρ
163 Αιθούσιος
164 Αικατερίνος
165 Αιμίλιος
166 Αίνετος
167 Αινόμορος
168 Αίολος
169 Αισημίδας
170 Αισχίνης
171 Αισχύλος
172 Αίσων
173 Αίσωψ
175 Αιτναίος
176 Αιτωλός
177 Ακάθιστος
178 Ακάκιος
180 Άκαστος
181 Άκελος
182 Ακέσανδρος
183 Άκεσις
184 Ακεψεής
185 Ακεψιμάς
186 Αἰάκης
187 'Ακης
188 Ακίνδυνος
189 Άκις
190 Ακματίδας
191 Ακοντεύς
192 Ακράγας
193 Άκρατος
194 Ακταίος
195 Άκτις
196 Ακύλας
198 Αλβέρτος
199 Αλβίνος
200 Αλέξανδρος
203 Αλεξίβιος
204 Αλεξίκακος
205 Αλέξιος
206 Αλίας
207 Αλιμήδης
208 Αλκαίος
209 Αλκέτας
210 Άλκης
211 Αλκιβιάδης
212 Αλκίμαχος
213 Αλκιμέδων
214 Αλκιμήδης
215 Άλκιππος
216 Αλκίσων
217 Αλκίφρων
218 Αλκμήνωρ
219 Αλκυονεύς
220 Αλλάς
221 Αλμπέος
222 Αλοίσιος
223 Αλοκράτης
224 Αλόπιος
225 Αλπέγιος
226 Άλτιμος
227 Άλτο
228 Αλύσιος
229 Αλφειός
230 Αλφεός
231 Αλφεσίβοιος
232 Αλώνιος
233 Αμαζόνιος
234 Άμανδος
236 Αμαρακίς
237 Αμβρόσιος
238 Αμέστριος
239 Αμήδης
240 Άμμων
241 Άμπελος
242 Αμπλίας
243 Αμφίαλος
244 Αμφιάραος
245 Αμφιδάμας
246 Αμφίδοκος
247 Άμφικλος
248 Αμφικτύων
249 Αμφίλοχος
250 Αμφίλυκος
251 Αμφιμήδης
252 Αμφιτρίτης
253 Αμφίων
254 Αἳμων
255 Αμωναθάς
256 Αμώς
257 Ανακρέων
259 Ανανί
260 Ανανίας
261 Αναξαγόρας
262 Ανάξανδρος
263 Αναξαρέτης
264 Ανάξαρχος
265 Αναξίμανδρος
266 Αναξιμένης
267 Αἰνέας
268 Αναστάσιος
269 Ανατόλιος
270 Ανδρέας
271 Ανδριανός
272 Ανδρόμαχος
273 Ανδρομέδης
274 Ανδρομήδης
275 Ανδροπελαγίας
276 Άνδρων
277 Αἰνείας
278 Αἲνειος
279 Ανειτυλλιανός
280 Άνεκτος
281 Ανεμπόδιστος
283 Αἴνετος
284 Αἴνεφος
285 Αἰνησίδημος
286 Ανθηδόνιος
287 Άνθιμος
288 Άνθος
289 Ανίκητος
290 Ανίνας
291 Άννας
292 Αννιανός
293 Ανουτσιάτης
294 Ανσέλμος
295 Αντείας
296 Αντέρως
297 Αντιάδης
298 Αντίας
299 Αντίγονος
300 Αντιλέων
301 Αντιμένης
302 Αντιμήδης
303 Αντίνοος
304 Αντίπας
305 Αντίπαφος
306 Αντίφας
307 Άντιφος
308 Αντιφών
309 Αντώνιος
310 Ανύσιος
311 Αξιόνικος
312 Αοιδός
313 Απελλής
315 Απίων
316 Απολλινάριος
317 Απόλλων
318 Απολλώνιος
319 Απόστολος
321 Απρίων
322 Άρβηλος
323 Αρδαλίων
324 Αρέθων
325 Άρης
327 Αρθούρος
328 Αριάδνης
329 Αρίζηλος
330 Αριμήδης
331 Αρίμνηστος
332 Αριστάγγελος
333 Αρισταγόρας
334 Αρίσταρχος
335 Αριστείδης
336 Αρίστιππος
337 Αριστόβουλος
338 Αριστόδημος
339 Αριστόδικος
340 Αριστοκλεύς
341 Αριστόμαχος
342 Αριστομήδης
343 Αριστόνικος
344 Άριστος
345 Αριστοφάνης
346 Αριστωνομίδας
347 Αρίφρων
348 Αρκάδιος
349 Αρμονίας
350 Αρριανός
351 Αρσάκιος
352 Αρσένιος
353 Αρτάκης
354 Αρτέμιος
355 Αρτυμήδης
356 Αρχάγαθος
357 Αρχέδικος
358 Αρχέλαος
359 Αρχέμαχος
360 Αρχιμήδης
362 Άρχιππος
363 Αρχοντίων
364 Ασάφιος
365 Ασημάκης
366 Ασίας
367 Άσιοτ
368 Ασκάλαφος
369 Ασκληπιόδοτος
370 Ασκληπιόδωρος
371 Ασκληπιός
372 Ασσάντ
373 Αστερίων
374 Αστυβίης
375 Αστυμήδης
376 Αστυμηδίδης
377 Ασύγκριτος
378 Ασχόλιος
379 Άτρομος
380 Άτταλος
381 Αττικός
382 Αυγερινός
383 Αύγουστος
384 Αύδακτος
385 Αυδάς
386 Αυδελλάς
387 Αυδιησούς
388 Αύκτος
389 Αυξέντιος
390 Αυξίβιος
391 Αύρας
392 Αυσημήδης
393 Αυτομήδης
394 Αυτόνομος
395 Αυτόνοος
396 Αφθόνιος
398 Αφραάτης
399 Αφρικανός
401 Αφροδίσιος
402 Αχαιμένης
403 Αχελώος
404 Αχιλλεύς
407 Άχμετ
408 Βαβύλας
409 Βάδιμος
410 Ἀβαζίων
411 Ἀβάης
412 Βάκης
413 Βάκις
414 Βάκχος
415 Βάκχυλος
416 Βαλάντιος
417 Βαλεντίνος
418 Βαλέριος
419 Βαλσάμων
420 Βαλτάσαρ
421 Βάμβαξ
422 Βάπτος
423 Βαραδάτος
424 Βαραχήσιος
425 Βαράχος
426 Βάρβαρος
427 Βαρθολομαίος
428 Βαρλαάμ
429 Βαρνάβας
430 Βαρούχ
431 Βαρραβάς
432 Βαρσαβάς
433 Βαρσανούφιος
435 Βαρύτιμος
436 Βαρυψαβάς
437 Βασιανός
438 Βασίλειος
439 Βασιλεύς
440 Βασιλίσκος
441 Ἀβάσκα
442 Ἄβασκος
443 Ἄβασσον
444 Ἀβάστακτος
445 Βατάς
446 Βατσέ
447 Ἀβαύχας
448 Ἄββας
449 Ἄββυος
450 Ἄβγαλος
451 Ἀβδαίμων
452 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
453 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
454 Ἀβδάστρατος
455 Ἀβδελώνυμος
456 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
457 Ἀβδηρίτης
458 Ἀβδίας
459 Ἀβδίμιλκος
460 Ἀβδίος
461 Ἀβδολώνυμος
462 Ἀβδύβαλος
463 Ἀβέακος
464 Βεάτος
465 Ἀβείβ Ἀβίβ
466 Ἄβειν
467 Βέλικος
468 Ἀβέλιος
469 Βενδιμιανός
470 Βενδολίνος
471 Βενέδικτος
472 Βενέδιμος
473 Ἀβενζοᾶρ
474 Βενιαμίν
475 Βερενίκης
476 Βέρης
477 Βέρνης
478 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
479 Βέρος
480 Βερούλιος
481 Βερτράνδος
482 Βερώνης
483 Ἀβεύριος
484 Ἀβήδαμος
485 Ἀβηΐχος
486 Βήλων
487 Ἀβηόδωρος
488 Ἀβηρόθαιος, Ἀβηρωθαῖος
489 Βήρυλλος
491 Βησσαρίων
492 Βηχιανός
495 Ἀβιάδ
496 Ἀβιάθαρ
497 Ἀβιάνιος
498 Ἀβίας
499 Βιασεσλάβος
500 Βιβιανός
502 Βίβος
503 Βιδζίν
504 Ἀβιδιανός
505 Ἀβίδιος
506 Ἀβιηνός
507 Ἀβικέννας
508 Βικέντιος
509 Βίκτωρ
510 Βιλλιβρόρδος
511 Ἀβίλλιος
512 Βιλτάκης
513 Ἀβίνδης
514 Ἀβιογένης
515 Ἀβιόδοτος
516 Ἀβιόδωρος
517 Ἀβιόκριτος
518 Ἄβιος
519 Βιργίλιος
520 Βιργίνιος
521 Βιρίλα
522 Ἄβις
523 Ἀβισάρης
524 Βιτάλιος
525 Ἀβίτης
526 Βιτιμίων
527 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
528 Ἄβιττος
529 Βίων
530 Ἀβλαβίων
531 Βλαδισλάβος
532 Βλάσσιος
533 Ἀβλίων
534 Ἀβλούπορις
535 Ἀβλώνακος
536 Ἄβναγος
537 Βοδοάλδος
538 Βόηθος
539 Βονιφάτιος
540 Βόσβας
541 Βοστρύκιος
542 Βουκασίνος
543 Βουκολίων
544 Βούλγης
545 Βουλπιανός
546 Βούσιρις2
547 Βούτης
548 Βραβάντιος
549 Βραυρών
550 Βρέμων
551 Βρένδας
552 Βρετάννιος
553 Βρετός
554 Βρέφος
555 Βριθγουόλντος
556 Ἁβρωνίδης
557 Ἀβάσκαντος
558 Βύβλιος
559 Βυζατινός
560 Βυθόνιος
561 Βώρος
562 Γαβριήλ
563 Ἀγαθάνωρ
564 Ἀγαθαῖος
565 Ἀγαθάγγελος
566 Ἀγαθόδωρος
567 Ἀγαθίας
568 Ἀγαθήμερος
569 Ἀγαθόνικος
570 Ἀγαθῖνος
571 Ἀγαθόνυμος
572 Ἀγαθοκλῆς
573 Ἀγαθοφέρων
574 Ἀγαθόπους
575 Ἄγαθὸς
576 Ἀγαθᾶς
577 Γαϊανός
578 Γάιος
579 Ἀγακλῆς
580 Γαλατάς
581 Γαλάτειος
582 Γαλεύς
583 Γαληνός
584 Γάλλος
585 Γάλυκος
586 Γαλυμήδης
587 Ἀγαμέμνωνας
588 Γανυμήδης
590 Ἀγαπαῖος
591 Ἀγαπητὸς
592 Γαρουφαήλ
593 Ἀγασίας
594 Ἀγασικλῆς
595 Ἀγασικράτης
596 Γαυδέντιος
597 Ἄγγελος
598 Ἀγγελῆς
599 Γεάδης
600 Γεδεών
601 Γέδιος
602 Γεϊθαζέτ
603 Γελάσιος
604 Γέλων
605 Γέμελος
606 Γεμίνος
607 Γενέθλιος
608 Γεννάδιος
609 Γεντήλιος
610 Γεράκης
611 Γεράσιμος
612 Γερβάσιος
613 Γερμανός
614 Γερτρούδος
615 Γέρων
616 Γεϋθαζέτ
617 Γεώργιος
618 Ἄγης
619 Ἀγάθανδρος
620 Ἀγάθυμος
621 Ἀγάθων
622 Ἀγάθωνας
623 Γιάρετ
624 Γιθόης
625 Ἄγις
626 Γιωργοβασίλης
627 Γκασπάρ
628 Γκίλντας
629 Ἀγλαΐος
631 Γλαύκος
632 Γλαφυρός
633 Γληνεύς
634 Γλυκέριος
635 Γλύκων
636 Ἀγέμαχος
637 Ἁγνίας
638 Ἁγνόδημος
639 Ἁγνόθεος
640 Ἅγνὸς
641 Ἁγνωνίδης
642 Γοβδέλαος
643 Γοθαζάτ
644 Γολιάθης
645 Γοργόνιος
646 Γόργος
647 Γόρδιος
648 Γότθος
649 Γουιλφρέδος
650 Γουλιέλμος
651 Γουολβούργος
652 Γουρίας
653 Γρατίων
654 Γράτος
655 Γρηγέντιος
656 Γρηγόριος
657 Γρηγορόβιος
658 Ἀγροίκιος
659 Δαβάκης
660 Δαβίδ
661 Δάδας
662 Δαΐφρων
663 Δαλμάτιος
664 Δαμάρης
665 Δαμασκηνός
666 Δάμασκος
667 Δάμασος
668 Δαμήδης
669 Δαμιανός
670 Δαμιθάλης
671 Δάμων
673 Δάναβος
674 Δάναξ
675 Δαναός
676 Δανιήλ
677 Δανιθάλης
678 Δάρδανος
679 Δαρείος
680 Δάσιος
681 Δεινόμαχος
682 Ἀδείμαντος
683 Δέρβης
684 Δημάρατος
685 Δήμαρχος
686 Δημήτριος
687 Δήμιος
688 Δημόκριτος
689 Δήμος
690 Δημόφιλος
691 Δήμων
692 Διαγόρας
694 Διάδοχος
695 Διαδρόμης
696 Δίανθος
697 Δίας
698 Διγενής
699 Διγνόρος
700 Δίδας
701 Δίδυμος
702 Διηνέκης
703 Διθύραμβος
704 Δίκαιος
705 Διογένης
706 Διόδοτος
707 Διόδωρος
708 Διομήδης
709 Διόνυσος
710 Διονυσοφών
711 Διόσκουρος
712 Δίων
713 Δολομήδης
714 Δομέτιος
715 Δομίνικος
716 Δομνάς
717 Δόμνος
719 Δονακίς
720 Δονάτος
721 Δορκεύς
722 Δορυμέδων
723 Δοσάς
724 Δοσίθεος
725 Δούκας
726 Δουκίτιος
727 Δουλάς
728 Δράκων
729 Δρομεύς
730 Δρόσος
731 Δροστάν
732 Δρύοψ
733 Δυνάστης
734 Δύρανδος
735 Δώρης
736 Δωρόθεος
737 Εάσιος
738 Εβελίνος
739 Εβέντιος
740 Εβόρης
741 Εδουίνος
742 Εθαλίων
743 Εθελμπέρτος
745 Εθνάρχης
746 Εθνεγέρσιος
747 Ειλειθυίων
748 Εϊλιανός
749 Ειρήναρχος
750 Εκαμήδης
751 Έκδικος
753 Έκτωρ
754 Ελάππας
755 Ελάσιππος
756 Ελεάζαρ
757 Έλενος
758 Ελευθέριος
759 Ελικών
760 Ελισαβάν
761 Ελισσαίος
762 Ελλάδιος
763 Ελλιμένιος
764 Ελπίδιος
765 Ελπιδοφόρος
767 Εμμανουήλ
768 Εμμέλειος
769 Έμποδος
770 Ενδυμίων
771 Ενιπεύς
772 Ενναθάς
773 Ενόης
774 Εντελίδης
775 Ενυεύς
776 Εξαίνετος
777 Εξακουστός
778 Εξαμύας
779 Εξπέδιτος
780 Επαίνετος
781 Επαφρόδιτος
782 Επιγένης
783 Επίκτητος
784 Επίμαχος
785 Επιφάνιος
786 Επιχάρης
787 Εράκινθος
788 Εράσιππος
789 Έρασμος
790 Έραστος
791 Εργοτέλης
792 Ερέννιος
793 Εριθακίς
794 Εριμήδης
795 Ερισύχθων
796 Ερκονγουάλδος
797 Ερμαίος
798 Ερμείας
799 Ερμής
800 Ερμινίγγελδος
801 Έρμιππος
802 Ερμίων
803 Ερμογένης
804 Ερμόλαος
805 Έρμος
806 Ερμύλος
808 Ερμώνυμος
809 Ερνέστος
810 Ερσίλιος
811 Έρως
812 Εσμεράλδος
813 Έσπερος
814 Ἀείστρατος
815 Ετοιμοκλής
816 Ευάγγελος
817 Ευαγόρας
818 Εύαγρος
819 Ευάν
820 Ευανθεύς
821 Ευάρεστος
822 Ευάρχιππος
823 Εύβιος
824 Ευβίοτος
825 Εύβουλος
826 Ευγένης
827 Εύγραφος
828 Ευδαίμων
829 Εύδικος
830 Ευδόκιμος
831 Ευδόκιος
832 Εύδοξος
833 Ευέλπιστος
834 Ευήρης
835 Ευθάλιος
836 Ευθάσιος
837 Ευθύβουλος
838 Ευθυκλής
839 Ευθύμιος
840 Ευϊλάσιος
841 Ευκαρπίων
842 Εύκλεος
843 Ευκράτης
844 Ευκτήμων
845 Ευλάλιος
846 Ευλάμπιος
847 Ευλόγιος
848 Εύλωπος
849 Εύμαιος
850 Ευμένης
851 Ευμήδης
852 Εύμολπος
853 Ευνίκης
854 Ευνοϊκός
856 Ευνούχος
857 Ευξίφιος
858 Εύοδος
859 Εύπλοιος
860 Εύπορος
861 Ευπράξιος
862 Ευπρέπειος
863 Εύρετος
864 Ευριπίδης
865 Ευρονίκης
866 Ευρόνιος
867 Ευρύαλος
868 Ευρυβιάδης
869 Ευρύγονος
870 Ευρυδάμας
871 Ευρύθρας
872 Ευρύκαπυς
873 Ευρύλοχος
874 Ευρυόπης
875 Ευρυσάκης
876 Ευρυτάκης
877 Ευρυτίων
878 Ευσέβιος
879 Ευστάθιος
880 Εύσταχυς
881 Ευστόλιος
882 Ευστόργιος
883 Ευστόχιος
884 Ευστράτιος
885 Ευσχήμων
886 Ευτέξιος
887 Ευτέρπης
888 Ευτρόπιος
889 Ευτύχης
890 Εύφημος
891 Ευφραίμ
892 Ευφράσιος
893 Ευφρόσυνος
894 Εύφρων
895 Ευχήνωρ
896 Ευχήστρατος
897 Ευψύχιος
898 Ευωδεύς
899 Ευώνυμος
900 Εφήβιος
901 Εφραίμ
902 Εφυδάτιος
903 Εωσφόρος
906 Ζαγοράκης
907 Ζαϊμης
908 Ζάκυνθος
909 Ζακχαίος
910 Ζανιθάς
911 Ζαφείριος
912 Ζαχαρίας
913 Ζεβεδαίος
914 Ζεβινάς
915 Ζένας
916 Ζηνάς
917 Ζηνόβιος
918 Ζήνων
919 Ζοφιήλ
920 Ζυγμούνδος
921 Ζωίλος
922 Ζώσιμος
924 Ζωτικός
925 Ηγάθραξ
926 Ἀηδὼν
927 Ηδυμελής
928 Ηδύοινος
929 Ήλεκτρος
930 Ηλιόδωρος
931 Ηλιόφωτος
932 Ηράις
933 Ηρακλείδης
934 Ηρακλείμων
935 Ηρομένης
936 Ηρώδης
937 Ησαΐας
938 Ησαύ
939 Ησίοδος
940 Ησιονεύς
941 Ησκόος
942 Ησύχιος
943 Θαδδαίος
944 Θαΐς
945 Θαλάσσιος
946 Θαλελαίος
947 Θαλής
948 Θαλήστριος
949 Θαμπελίνος
950 Θαυμάριος
951 Θαυμαστός
952 Θεαγένης
953 Θεαίτητος
954 Θεΐων
955 Θεμιστοκλής
956 Θεογένης
957 Θεόγνητος
958 Θεόγνιος
959 Θεόγνις
960 Θεογνώσιος
961 Θεόγνωστος
962 Θεοδάμας
963 Θεοδέκτης
964 Θεοδήγιος
965 Θεοδόσιος
966 Θεοδοτίων
967 Θεόδουλος
969 Θεοδωρίδας
970 Θεοδωρίσκος
971 Θεόδωρος
972 Θεόειδος
973 Θέοινος
974 Θεόκλειος
975 Θεόκλητος
976 Θεόκοσμος
977 Θεοκρίνης
978 Θεόκριτος
979 Θεόκτιστος
980 Θεόληπτος
981 Θεολόγος
982 Θεόλυκος
983 Θεόλυτος
984 Θέονταρτ
985 Θεοξένιος
986 Θεόπεμπτος
987 Θεόπιστος
988 Θεόπροβος
989 Θεόπροπος
990 Θέος
991 Θεοσέβιος
992 Θεόσεβρος
993 Θεοστήρικτος
994 Θεότεκνος
995 Θεότιμος
996 Θεοτόκης
997 Θεοτόνιος
998 Θεοφάνης
999 Θεόφιλος
1000 Θεοφύλακτος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία