Εορτές 6 Απριλίου: Άγιος Ευτύχιος πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Άγιος Τερβίλιος ο πρίγκηπας Οσία Πλατωνίς Τερβιλία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Γεννάδιος ο Διονυσιάτης ο Νεομάρτυς Άγιος Γεώργιος από τη Σαμοθράκη Άγιος Αφφίωνος Άγιος Διογένης ο μάρτυρας Άγιος Ευτύχιος Άγιος Θεόδωρος από τη Σαμοθράκη Άγιος Μανουήλ από τη Σαμοθράκη Άγιος μάρτυρας Τιμόθεος Άγιος Μιχαήλ από τη Σαμοθράκη Ευτυχία Όσιος Γρηγόριος ο εν Άθω Όσιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης
1 Aedan
2 Aβρότονος
3 Aιολόμιτρις
4 Aμφίροος
5 Donald
6 Dubritius
7 Urbitius
8 Viator
9 Ywi
10 Αάαρκος
11 Αἰακὸς
12 Αἰαντίδης
13 Αἰαντόδωρος
14 Ααρασσός
15 Ααρών
17 Αἲας
18 Αασίφορος
19 Αάσπετος
20 Άαστος
21 Αάσχετος
22 Άβαβος
23 Αβάδιμος
24 Αβάδνης
25 Αβαεόδωρος
26 Αβάζιος
27 Αβαθμίδωτος
28 Αβαθμολόγητος
29 Αβαιόδορος
30 Αβαιόδωρ
31 Αβαιόδωρος
32 Αβαιόκριτος
33 Αβαίστας
34 Αβάκαινας
35 Αβακένας
36 Αβακής
37 Αβακούμ
38 Άβακτος
39 Αβαλόνιος
40 Αβάμμων
41 Αβάνθιος
42 Αβαντιάδης
43 Αβαντίδης
44 Αβαρβαρέης
45 Αβάρβαρος
46 Αβαρης
47 Αβαρίνος
48 Άβαρνος
49 Αβάσγιος
50 Αβάσιτος
51 Αβασκάντιλλος
52 Αβασκαντος
53 Αββαδών
54 Αββάς
55 Αβδάραξος
56 Άβδηρος
57 Αβδιήλ
58 Αβδιού
59 Αβέρκιος
60 Αβέρωφ
61 Άβιβος
62 Αβιμέλιχος
63 Αβραάμ
67 Αβρίκιος
68 Αβυδηνός
69 Αβώ
70 Αγαθάγγελος
71 Αγαθάγητος
72 Αγάθαρχος
73 Αγαθάγητος
74 Αγαθήμερος
75 Αγαθοδαίμων
76 Αγαθόδωρος
77 Αγαθοκλέας
78 Αγαθόνικος
79 Αγαθόπους -2
80 Αγάθυρνος
81 Αγάθυρσος
82 Αγάθων
83 Αγαθώνυμος
84 Αγαλλίας
85 Αγαμέμνων
86 Αγαμηδίδας
87 Αγαμήδης
88 Αγαμηδίδας
89 Αγαμήθης
90 Αγαπήνωρ
91 Αγαπητός
92 Αγάπιος
93 Αγαπτόλεμος
94 Αγαυός
95 Αγγελάριος
96 Αγγελίνος
97 Άγγελος
98 Αἰγέας
99 Αγελάδας
100 Αἰγεὺς
101 Αγεύς
102 Αγήνωρ
103 Αγήσανδρος
104 Αγησίλαος
105 Αγησίλοχος
106 Αἰγιμιὸς
107 Αἲγισθος
108 Αγκαίος
109 Αγλάιος
110 Αγνός
111 Αγοράκριτος
112 Αγόραστος
113 Αγρίππας
114 Αγχίμαχος
115 Αγχίροος
116 Αγχίσης
117 Αδαίος
118 Αδαλβέρτος
119 Αδάμ
122 Αδαμάντιος
123 Αδείμαντος
124 Αἰδέσιος
125 Άδης
126 Αδίστας
127 Αδριανός
128 Άδωνις
129 Αέθλιος
130 Αειθαλάς
131 Αείμνηστος
132 Αελλήεις
133 Αελλοπόδης
134 Αερίας
135 Αέροπος
136 Αέτιος
138 Αζαρίας
139 Αζάς
140 Αζάτ
141 Άζης
142 Αἰήτης
143 Αθανάδας
144 Αθανάσιος
145 Αἰθέριος
146 Αθηναγόρας
147 Αθηνάδης
148 Αθήναιος
149 Αθηνογένης
150 Αθηνόδωρος
151 Αἰθάλης
152 Αιακός
153 Αίας
154 Αιγεύς
155 Αιγιαλεύς
156 Αιγίδας
157 Αίγινος
158 Αίγιος
159 Αίγισθος
160 Αϊδανός
161 Αιδέσιος
163 Αιθέριος
164 Αιθήρ
165 Αιθούσιος
166 Αικατερίνος
167 Αιμίλιος
168 Αίνετος
169 Αινόμορος
170 Αίολος
171 Αισημίδας
172 Αισχίνης
173 Αισχύλος
174 Αίσων
175 Αίσωψ
177 Αιτναίος
178 Αιτωλός
179 Ακάθιστος
180 Ακάκιος
182 Άκαστος
183 Άκελος
184 Ακέσανδρος
185 Άκεσις
186 Ακεψεής
187 Ακεψιμάς
188 Αἰάκης
189 'Ακης
190 Ακίνδυνος
191 Άκις
192 Ακματίδας
193 Ακοντεύς
194 Ακράγας
195 Άκρατος
196 Ακταίος
197 Άκτις
198 Ακύλας
200 Αλβέρτος
201 Αλβίνος
202 Αλέξανδρος
205 Αλεξίβιος
206 Αλεξίκακος
207 Αλέξιος
208 Αλίας
209 Αλιμήδης
210 Αλκαίος
211 Αλκέτας
212 Άλκης
213 Αλκιβιάδης
214 Αλκίμαχος
215 Αλκιμέδων
216 Αλκιμήδης
217 Άλκιππος
218 Αλκίσων
219 Αλκίφρων
220 Αλκμήνωρ
221 Αλκυονεύς
222 Αλλάς
223 Αλμπέος
224 Αλοίσιος
225 Αλοκράτης
226 Αλόπιος
227 Αλπέγιος
228 Άλτιμος
229 Άλτο
230 Αλύσιος
231 Αλφειός
232 Αλφεός
233 Αλφεσίβοιος
234 Αλώνιος
235 Αμαζόνιος
236 Άμανδος
238 Αμαρακίς
239 Αμβρόσιος
240 Αμέστριος
241 Αμήδης
242 Άμμων
243 Άμπελος
244 Αμπλίας
245 Αμφίαλος
246 Αμφιανός
248 Αμφιάραος
249 Αμφιδάμας
250 Αμφίδοκος
251 Άμφικλος
252 Αμφικτύων
253 Αμφίλοχος
254 Αμφίλυκος
255 Αμφιμήδης
256 Αμφιτρίτης
257 Αμφίων
258 Αἳμων
259 Αμωναθάς
260 Αμώς
261 Ανακρέων
263 Ανανί
264 Ανανίας
265 Αναξαγόρας
266 Ανάξανδρος
267 Αναξαρέτης
268 Ανάξαρχος
269 Αναξίμανδρος
270 Αναξιμένης
271 Αἰνέας
272 Αναστάσιος
273 Ανατόλιος
274 Ανδρέας
275 Ανδριανός
276 Ανδρόμαχος
277 Ανδρομέδης
278 Ανδρομήδης
279 Ανδροπελαγίας
280 Άνδρων
281 Αἰνείας
282 Αἲνειος
283 Ανειτυλλιανός
284 Άνεκτος
285 Ανεμπόδιστος
287 Αἴνετος
288 Αἴνεφος
289 Αἰνησίδημος
290 Ανθηδόνιος
291 Άνθιμος
292 Άνθος
293 Ανίκητος
294 Ανίνας
295 Άννας
296 Αννιανός
297 Ανουτσιάτης
298 Ανσέλμος
299 Αντείας
300 Αντέρως
301 Αντιάδης
302 Αντίας
303 Αντίγονος
304 Αντιλέων
305 Αντιμένης
306 Αντιμήδης
307 Αντίνοος
308 Αντίπας
309 Αντίπαφος
310 Αντίφας
311 Άντιφος
312 Αντιφών
313 Αντώνιος
314 Ανύσιος
315 Αξιόνικος
316 Αοιδός
317 Απελλής
319 Απίων
320 Απολλινάριος
321 Απόλλων
322 Απολλώνιος
323 Απόστολος
325 Απρίων
326 Άρβηλος
327 Αργυρός
328 Αρδαλίων
329 Αρέθων
330 Άρης
332 Αρθούρος
333 Αριάδνης
334 Αρίζηλος
335 Αριμήδης
336 Αρίμνηστος
337 Αριστάγγελος
338 Αρισταγόρας
339 Αρίσταρχος
340 Αριστείδης
341 Αρίστιππος
342 Αριστόβουλος
343 Αριστόδημος
344 Αριστόδικος
345 Αριστοκλεύς
346 Αριστόμαχος
347 Αριστομήδης
348 Αριστόνικος
349 Άριστος
350 Αριστοφάνης
351 Αριστωνομίδας
352 Αρίφρων
353 Αρκάδιος
354 Αρμονίας
355 Αρριανός
356 Αρσάκιος
357 Αρσένιος
358 Αρτάκης
359 Αρτέμιος
360 Αρτυμήδης
361 Αρχάγαθος
362 Αρχέδικος
363 Αρχέλαος
364 Αρχέμαχος
365 Αρχιμήδης
367 Άρχιππος
368 Αρχοντίων
369 Ασάφιος
370 Ασημάκης
371 Ασίας
372 Άσιοτ
373 Ασκάλαφος
374 Ασκληπιόδοτος
375 Ασκληπιόδωρος
376 Ασκληπιός
377 Ασσάντ
378 Αστερίων
379 Αστυβίης
380 Αστυμήδης
381 Αστυμηδίδης
382 Ασύγκριτος
383 Ασχόλιος
384 Άτρομος
385 Άτταλος
386 Αττικός
387 Αυγερινός
388 Αύγουστος
389 Αύδακτος
390 Αυδάς
391 Αυδελλάς
392 Αυδιησούς
393 Αύκτος
394 Αυξέντιος
395 Αυξίβιος
396 Αύρας
397 Αυσημήδης
398 Αυτομήδης
399 Αυτόνομος
400 Αυτόνοος
401 Αφθόνιος
403 Αφραάτης
404 Αφρικανός
406 Αφροδίσιος
407 Αχαιμένης
408 Αχελώος
409 Αχιλλεύς
412 Άχμετ
413 Βαβύλας
414 Βάδιμος
415 Ἀβαζίων
416 Ἀβάης
417 Βαθυκλής
418 Βάκης
419 Βάκις
420 Βάκχος
421 Βάκχυλος
422 Βαλάντιος
423 Βαλεντίνος
424 Βαλέριος
425 Βαλσάμων
426 Βαλτάσαρ
427 Βάμβαξ
428 Βάπτος
429 Βαραδάτος
430 Βαραχήσιος
431 Βαράχος
432 Βάρβαρος
433 Βαρθολομαίος
434 Βαρλαάμ
435 Βαρνάβας
436 Βαρούχ
437 Βαρραβάς
438 Βαρσαβάς
439 Βαρσανούφιος
441 Βαρύτιμος
442 Βαρυψαβάς
443 Βασιανός
444 Βασίλειος
445 Βασιλεύς
446 Βασιλίσκος
447 Ἀβάσκα
448 Ἄβασκος
449 Ἄβασσον
450 Ἀβάστακτος
451 Βατάς
452 Βατσέ
453 Ἀβαύχας
454 Ἄββας
455 Ἄββυος
456 Ἄβγαλος
457 Ἀβδαίμων
458 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
459 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
460 Ἀβδάστρατος
461 Ἀβδελώνυμος
462 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
463 Ἀβδηρίτης
464 Ἀβδίας
465 Ἀβδίμιλκος
466 Ἀβδίος
467 Ἀβδολώνυμος
468 Ἀβδύβαλος
469 Ἀβέακος
470 Βεάτος
471 Ἀβείβ Ἀβίβ
472 Ἄβειν
473 Βέλικος
474 Ἀβέλιος
475 Βενδιμιανός
476 Βενδολίνος
477 Βενέδικτος
478 Βενέδιμος
479 Ἀβενζοᾶρ
480 Βενιαμίν
481 Βερενίκης
482 Βέρης
483 Βέρνης
484 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
485 Βέρος
486 Βερούλιος
487 Βερτράνδος
488 Βερώνης
489 Ἀβεύριος
490 Ἀβήδαμος
491 Ἀβηΐχος
492 Βήλων
493 Ἀβηόδωρος
494 Ἀβηρόθαιος, Ἀβηρωθαῖος
495 Βήρυλλος
497 Βησσαρίων
498 Βηχιανός
501 Ἀβιάδ
502 Ἀβιάθαρ
503 Ἀβιάνιος
504 Ἀβίας
505 Βιασεσλάβος
506 Βιβιανός
508 Βίβος
509 Βιδζίν
510 Ἀβιδιανός
511 Ἀβίδιος
512 Ἀβιηνός
513 Βιθυνός
514 Ἀβικέννας
515 Βικέντιος
516 Βίκτωρ
517 Βιλλιβρόρδος
518 Ἀβίλλιος
519 Βιλτάκης
520 Ἀβίνδης
521 Ἀβιογένης
522 Ἀβιόδοτος
523 Ἀβιόδωρος
524 Ἀβιόκριτος
525 Ἄβιος
526 Βιργίλιος
527 Βιργίνιος
528 Βιρίλα
529 Ἄβις
530 Ἀβισάρης
531 Βιτάλιος
532 Ἀβίτης
533 Βιτιμίων
534 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
535 Ἄβιττος
536 Βίων
537 Ἀβλαβίων
538 Βλαδισλάβος
539 Βλάσσιος
540 Ἀβλίων
541 Ἀβλούπορις
542 Ἀβλώνακος
543 Ἄβναγος
544 Βοδοάλδος
545 Βόηθος
546 Βόϊσκος
547 Βονιφάτιος
548 Βόσβας
549 Βοστρύκιος
550 Βουκασίνος
551 Βουκολίων
552 Βούλγης
553 Βουλπιανός
554 Βούσιρις2
555 Βούτης
556 Βραβάντιος
557 Βραυρών
558 Βρέμων
559 Βρένδας
560 Βρετάννιος
561 Βρετός
562 Βρέφος
563 Βριθγουόλντος
564 Ἁβρωνίδης
565 Ἀβάσκαντος
566 Βύβλιος
567 Βυζατινός
568 Βώρος
569 Γαβριήλ
570 Ἀγαθάνωρ
571 Ἀγαθαῖος
572 Ἀγαθάγγελος
573 Ἀγαθόδωρος
574 Ἀγαθίας
575 Ἀγαθήμερος
576 Ἀγαθόνικος
577 Ἀγαθῖνος
578 Ἀγαθόνυμος
579 Ἀγαθοκλῆς
580 Ἀγαθοφέρων
581 Ἀγαθόπους
582 Ἄγαθὸς
583 Ἀγαθᾶς
584 Γαϊανός
585 Γάιος
586 Ἀγακλῆς
587 Γαλατάς
588 Γαλάτειος
589 Γαλεύς
590 Γαληνός
591 Γάλικος
592 Γάλλος
593 Γαλυμήδης
594 Ἀγαμέμνωνας
595 Γανυμήδης
597 Ἀγαπαῖος
598 Ἀγαπητὸς
599 Γαρουφαήλ
600 Ἀγασίας
601 Ἀγασικλῆς
602 Ἀγασικράτης
603 Γαυδέντιος
604 Ἄγγελος
605 Ἀγγελῆς
606 Γεάδης
607 Γεδεών
608 Γέδιος
609 Γεϊθαζέτ
610 Γελάσιος
611 Γέλων
612 Γέμελος
613 Γεμίνος
614 Γενέθλιος
615 Γεννάδιος
616 Γεντήλιος
617 Γεράκης
618 Γεράσιμος
619 Γερβάσιος
620 Γερμανός
621 Γερτρούδος
622 Γέρων
623 Γεϋθαζέτ
624 Γεώργιος
625 Ἄγης
626 Ἀγάθανδρος
627 Ἀγάθυμος
628 Ἀγάθων
629 Ἀγάθωνας
630 Γιάρετ
631 Γιθόης
632 Ἄγις
633 Γιωργοβασίλης
634 Γκασπάρ
635 Γκίλντας
636 Ἀγλαΐος
638 Γλαύκος
639 Γλαφυρός
640 Γληνεύς
641 Γλυκέριος
642 Γλύκων
643 Ἀγέμαχος
644 Ἁγνίας
645 Ἁγνόδημος
646 Ἁγνόθεος
647 Ἅγνὸς
648 Ἁγνωνίδης
649 Γνωσίας
650 Γοβδέλαος
651 Γοθαζάτ
652 Γολιάθης
653 Γοργόνιος
654 Γόργος
655 Γόρδιος
656 Γότθος
657 Γουιλφρέδος
658 Γουλιέλμος
659 Γουολβούργος
660 Γουρίας
661 Γρατίων
662 Γράτος
663 Γρηγέντιος
664 Γρηγόριος
665 Γρηγορόβιος
666 Ἀγροίκιος
667 Δαβάκης
668 Δαβίδ
669 Δάδας
670 Δαΐφρων
671 Δαλμάτιος
672 Δαμάρης
673 Δαμασκηνός
674 Δάμασκος
675 Δάμασος
676 Δαμήδης
677 Δαμιανός
678 Δαμιθάλης
679 Δάμων
681 Δάναβος
682 Δάναξ
683 Δαναός
684 Δανιήλ
685 Δανιθάλης
686 Δάρδανος
687 Δαρείος
688 Δάσιος
689 Δεινόμαχος
690 Ἀδείμαντος
691 Δέρβης
692 Δημάρατος
693 Δήμαρχος
694 Δημήτριος
695 Δήμιος
696 Δημόκριτος
697 Δήμος
698 Δημόφιλος
699 Δήμων
700 Διαγόρας
702 Διάδοχος
703 Διαδρόμης
704 Δίανθος
705 Δίας
706 Διγενής
707 Διγνόρος
708 Δίδας
709 Δίδυμος
710 Διηνέκης
711 Διθύραμβος
712 Δίκαιος
713 Διογένης
714 Διόδοτος
715 Διόδωρος
716 Διομήδης
717 Διόνυσος
718 Διονυσοφών
719 Διόσκουρος
720 Δίων
721 Δολομήδης
722 Δομέτιος
723 Δομίνικος
724 Δομνάς
725 Δόμνος
727 Δονακίς
728 Δονάτος
729 Δορκεύς
730 Δορυμέδων
731 Δοσάς
732 Δοσίθεος
733 Δούκας
734 Δουκίτιος
735 Δουλάς
736 Δράκων
737 Δρομεύς
738 Δρόσος
739 Δροστάν
740 Δρύοψ
741 Δυνάστης
742 Δύρανδος
743 Δώρης
744 Δωρόθεος
745 Εάσιος
746 Εβελίνος
747 Εβέντιος
748 Εβόρης
749 Εδουίνος
750 Εθαλίων
751 Εθελμπέρτος
753 Εθνάρχης
754 Εθνεγέρσιος
755 Ειλειθυίων
756 Εϊλιανός
757 Ειρήναρχος
758 Εκαμήδης
759 Έκδικος
761 Έκτωρ
762 Ελάππας
763 Ελάσιππος
764 Ελεάζαρ
765 Έλενος
766 Ελευθέριος
767 Ελικών
768 Ελισαβάν
769 Ελισσαίος
770 Ελλάδιος
771 Ελλιμένιος
772 Ελπίδιος
773 Ελπιδοφόρος
775 Εμμανουήλ
776 Εμμέλειος
777 Έμποδος
778 Ενδυμίων
779 Ενιπεύς
780 Ενναθάς
781 Ενόης
782 Εντελίδης
783 Ενυεύς
784 Εξαίνετος
785 Εξακουστός
786 Εξαμύας
787 Εξπέδιτος
788 Επαίνετος
789 Επαφρόδιτος
790 Επιγένης
791 Επίκτητος
792 Επίμαχος
793 Επιφάνιος
794 Επιχάρης
795 Εράκινθος
796 Εράσιππος
797 Έρασμος
798 Έραστος
799 Εργοτέλης
800 Ερέννιος
801 Εριθακίς
802 Εριμήδης
803 Ερισύχθων
804 Ερκονγουάλδος
805 Ερμαίος
806 Ερμείας
807 Ερμής
808 Ερμινίγγελδος
809 Έρμιππος
810 Ερμίων
811 Ερμογένης
812 Ερμόλαος
813 Έρμος
814 Ερμύλος
816 Ερμώνυμος
817 Ερνέστος
818 Ερσίλιος
819 Έρως
820 Εσμεράλδος
821 Έσπερος
822 Ἀείστρατος
823 Ετοιμοκλής
824 Ευάγγελος
825 Ευαγόρας
826 Εύαγρος
827 Ευάν
828 Ευανθεύς
829 Ευάρεστος
830 Ευάρχιππος
831 Εύβιος
832 Ευβίοτος
833 Εύβουλος
834 Ευγένης
835 Ευγνώσιος
836 Εύγραφος
837 Ευδαίμων
838 Εύδικος
839 Ευδόκιμος
840 Ευδόκιος
841 Εύδοξος
842 Ευέλπιστος
843 Ευήρης
844 Ευθάλιος
845 Ευθάσιος
846 Ευθύβουλος
847 Ευθυκλής
848 Ευθύμιος
849 Ευϊλάσιος
850 Ευκαρπίων
851 Εύκλεος
852 Ευκράτης
853 Ευκτήμων
854 Ευλάλιος
855 Ευλάμπιος
856 Ευλόγιος
857 Εύλωπος
858 Εύμαιος
859 Ευμένης
860 Ευμήδης
861 Εύμολπος
862 Ευνίκης
863 Ευνοϊκός
865 Ευνούχος
866 Ευξίφιος
867 Εύοδος
868 Εύπλοιος
869 Εύπορος
870 Ευπράξιος
871 Ευπρέπειος
872 Εύρετος
873 Ευριπίδης
874 Ευρονίκης
875 Ευρόνιος
876 Ευρύαλος
877 Ευρυβιάδης
878 Ευρύγονος
879 Ευρυδάμας
880 Ευρύθρας
881 Ευρύκαπυς
882 Ευρύλοχος
883 Ευρυόπης
884 Ευρυσάκης
885 Ευρυτάκης
886 Ευρυτίων
887 Ευσέβιος
888 Ευστάθιος
889 Εύσταχυς
890 Ευστόλιος
891 Ευστόργιος
892 Ευστόχιος
893 Ευστράτιος
894 Ευσχήμων
895 Ευτέξιος
896 Ευτέρπης
897 Ευτρόπιος
898 Ευτύχης
899 Εύφημος
900 Ευφραίμ
901 Ευφράσιος
902 Ευφρόσυνος
903 Εύφρων
904 Ευχήνωρ
905 Ευχήστρατος
906 Ευψύχιος
907 Ευωδεύς
908 Ευώνυμος
909 Εφήβιος
910 Εφραίμ
911 Εφυδάτιος
912 Εωσφόρος
915 Ζαγοράκης
916 Ζαϊμης
917 Ζάκυνθος
918 Ζακχαίος
919 Ζανιθάς
920 Ζαφείριος
921 Ζαχαρίας
922 Ζεβεδαίος
923 Ζεβινάς
924 Ζένας
925 Ζηνάς
926 Ζηνόβιος
927 Ζήνων
928 Ζοφιήλ
929 Ζυγμούνδος
930 Ζωίλος
931 Ζώσιμος
933 Ζωτικός
934 Ηγάθραξ
935 Ἀηδὼν
936 Ηδυμελής
937 Ηδύοινος
938 Ήλεκτρος
939 Ηλιόδωρος
940 Ηλιόφωτος
941 Ηράις
942 Ηρακλείδης
943 Ηρακλείμων
944 Ηρομένης
945 Ηρώδης
946 Ησαΐας
947 Ησαύ
948 Ησίοδος
949 Ησιονεύς
950 Ησκόος
951 Ησύχιος
952 Θαδδαίος
953 Θαΐς
954 Θαλάσσιος
955 Θαλελαίος
956 Θαλής
957 Θαλήστριος
958 Θαμπελίνος
959 Θαυμάριος
960 Θαυμαστός
961 Θεαγένης
962 Θεαίτητος
963 Θεΐων
964 Θεμιστοκλής
965 Θεογένης
966 Θεόγνητος
967 Θεόγνιος
968 Θεόγνις
969 Θεογνώσιος
970 Θεόγνωστος
971 Θεοδάμας
972 Θεοδέκτης
973 Θεοδήγιος
974 Θεοδόσιος
975 Θεοδοτίων
976 Θεόδουλος
978 Θεοδωρίδας
979 Θεοδωρίσκος
980 Θεόδωρος
981 Θεόειδος
982 Θέοινος
983 Θεόκλειος
984 Θεόκλητος
985 Θεόκοσμος
986 Θεοκρίνης
987 Θεόκριτος
988 Θεόκτιστος
989 Θεόληπτος
990 Θεολόγος
991 Θεόλυκος
992 Θεόλυτος
993 Θέονταρτ
994 Θεοξένιος
995 Θεόπεμπτος
996 Θεόπιστος
997 Θεόπροβος
998 Θεόπροπος
999 Θέος
1000 Θεοσέβιος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία