Εορτές 5 Δεκεμβρίου: Άγιος Διογένης Άγιος Νιζέριος Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος Γρατία Όσιος Γράτος Σάββη η Σίββυλα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αβέρκιος Άγιος Κοσμάς ο Πρώτος ο Βατοπαιδινός Άγιος Αναστάσιος Άγιος Βαρλαάμ του Σικίζσκ ο ερημίτης Όσιος Νεκτάριος ο Αθωνίτης Όσιος Νεκτάριος της Όπτινα Όσιος Νόννος Όσιος Φιλόθεος ο Καρεώτης
1 Aedan
2 Aβρότονος
3 Aιολόμιτρις
4 Aμφίροος
5 Urbitius
6 Viator
7 Yakim
8 zxy Ιόλας
9 Αάαρκος
10 Αἰακὸς
11 Αἰαντίδης
12 Αἰαντόδωρος
13 Ααρασσός
14 Ααρών
16 Αἲας
17 Αασίφορος
18 Αάσπετος
19 Άαστος
20 Αάσχετος
21 Άβαβος
22 Αβάδνης
23 Αβαεόδωρος
24 Αβάζιος
25 Αβαθμίδωτος
26 Αβαθμολόγητος
27 Αβαιόδορος
28 Αβαιόδωρ
29 Αβαιόδωρος
30 Αβαιόκριτος
31 Αβαίστας
32 Αβάκαινας
33 Αβακένας
34 Αβακής
35 Αβακούμ
36 Άβακτος
37 Αβαλόνιος
38 Αβάμμων
39 Αβάνθιος
40 Αβαντιάδης
41 Αβαντίδης
42 Αβαρβαρέης
43 Αβάρβαρος
44 Αβαρης
45 Αβαρίνος
46 Άβαρνος
47 Αβάσγιος
48 Αβάσιτος
49 Αβασκάντιλλος
50 Αβασκαντος
51 Αββαδών
52 Αββάς
53 Αβδάραξος
54 Άβδηρος
55 Αβδιήλ
56 Αβδιού
57 Αβέρκιος
58 Αβέρωφ
59 Αβιάδ
60 Αβιάθαρ
61 Αβιάνιος
62 Αβίας
63 Άβιβος
64 Αβιμέλιχος
65 Αβούδιμος
66 Αβραάμ
70 Αβρίκιος
71 Αβυδηνός
72 Αβώ
73 Αγαθάγγελος
74 Αγαθάγητος
75 Αγάθαρχος
76 Αγαθάγητος
77 Αγαθήμερος
78 Αγάθιππος
79 Αγαθοδαίμων
80 Αγαθόδωρος
81 Αγαθοκλέας
82 Αγαθόνικος
83 Αγαθόπους -2
84 Αγαθοσθένης
85 Αγάθυρνος
86 Αγάθυρσος
87 Αγάθων
88 Αγαθώνυμος
89 Αγακλέης
90 Αγαλλίας
91 Αγαμέμνων
92 Αγαμηδίδας
93 Αγαμήδης
94 Αγαμηδίδας
95 Αγαμήθης
96 Αγαπήνωρ
97 Αγαπητός
98 Αγάπιος
99 Αγαπτόλεμος
100 Αγαυός
101 Αγγελάριος
102 Αγγελίνος
103 Άγγελος
104 Αἰγέας
105 Αγελάδας
106 Αγέμαχος
107 Αἰγεὺς
108 Αγεύς
109 Αγήνωρ
110 Αγήσανδρος
111 Αγησίλαος
112 Αγησίλοχος
113 Αγησίμαχος
114 Αἰγιμιὸς
115 Αἲγισθος
116 Αγκαίος
117 Αγλάιος
118 Αγνός
119 Αγοράκριτος
120 Αγόραστος
121 Αγρίππας
122 Αγχίαλος
123 Αγχίμαχος
124 Αγχίροος
125 Αγχίσης
126 Αδαίος
127 Αδαλβέρτος
128 Αδάμ
131 Αδαμάντιος
132 Αδαμνάνος
133 Αδείμαντος
134 Αἰδέσιος
135 Άδης
136 Αδίστας
137 Άδμητος
138 Αδριανός
139 Άδωνις
140 Αέθλιος
141 Αειθαλάς
142 Αείμνηστος
143 Αελλήεις
144 Αελλοπόδης
145 Αερίας
146 Αέροπος
147 Αέτιος
149 Αζαρίας
150 Αζάς
151 Αζάτ
152 Άζης
153 Αἰήτης
154 Αθανάδας
155 Αθανάσιος
156 Αἰθέριος
157 Αθηναγόρας
158 Αθηνάδης
159 Αθήναιος
160 Αθηνογένης
161 Αθηνόδωρος
162 Αἰθάλης
163 Αθοσίων
164 Αθρέ
165 Άθως
166 Αιακός
167 Αίας
168 Αιγέστης
169 Αιγεύς
170 Αιγιαλεύς
171 Αιγίδας
172 Αίγινος
173 Αίγιος
174 Αίγισθος
175 Αϊδανός
176 Αιδέσιος
178 Αίθαν
179 Αιθήρ
180 Αιθούσιος
181 Αικατερίνος
182 Αιμίλιος
183 Αίνετος
184 Αινόμορος
185 Αίολος
186 Αισημίδας
187 Αίσηπος
188 Αισχίνης
189 Αισχύλος
190 Αίσων
191 Αίσωψ
193 Αιτναίος
194 Αιτωλός
195 Ακάθιστος
196 Ακάκιος
198 Ακάμας
199 Άκαστος
200 Άκελος
201 Ακέσανδρος
202 Άκεσις
203 Ακεψεής
204 Ακεψιμάς
205 Αἰάκης
206 Άκης
207 Ακίνδυνος
208 Άκις
209 Ακματίδας
210 Ακόλουθος
211 Ακοντεύς
212 Ακράγας
213 Άκρατος
214 Ακταίος
215 Άκτις
216 Ακύλας
218 Αλβανός
219 Αλβέρτος
220 Αλβίνος
221 Αλδχέλμος
222 Αλέξανδρος
225 Αλεξίβιος
226 Αλεξίκακος
227 Αλεξίμαχος
228 Αλέξιος
229 Αλήτης
230 Αλίας
231 Αλιμήδης
232 Αλκαίος
233 Αλκέτας
234 Άλκης
235 Αλκιβιάδης
236 Αλκίμαχος
237 Αλκιμέδων
238 Αλκιμήδης
239 Άλκιππος
240 Αλκίσων
241 Αλκίφρων
242 Αλκμήνωρ
243 Αλκυονεύς
244 Αλλάς
245 Αλμπέος
246 Αλοίσιος
247 Αλοκράτης
248 Αλόπιος
249 Αλπέγιος
250 Άλτης
251 Άλτιμος
252 Αλύπιος
253 Αλύσιος
254 Αλφαίος
255 Αλφειός
256 Αλφεσίβοιος
257 Αλώνιος
258 Αμαζόνιος
259 Αμαλθεύς
260 Άμανδος
262 Αμαρακίς
263 Αμβρόσιος
264 Αμέστριος
265 Αμήδης
266 Αμμιανός
267 Άμμων
268 Άμπελος
269 Αμπλίας
270 Αμφίαλος
271 Αμφιανός
273 Αμφιάραος
274 Αμφιδάμας
275 Αμφίδοκος
276 Άμφικλος
277 Αμφικτύων
278 Αμφίλοχος
279 Αμφίλυκος
280 Αμφίμαχος
281 Αμφιμέδων
282 Αμφιμήδης
283 Αμφίνομος
284 Αμφιτρίτης
285 Αμφίων
286 Αἳμων
287 Αμωναθάς
288 Αμώς
289 Ανακρέων
291 Ανανί
292 Ανανίας
293 Αναξαγόρας
294 Ανάξανδρος
295 Αναξαρέτης
296 Ανάξαρχος
297 Αναξίμανδρος
298 Αναξιμένης
299 Αἰνέας
300 Αναστάσιος
301 Ανατόλιος
302 Ανδρέας
303 Ανδριανός
304 Ανδρόμαχος
305 Ανδρομέδης
306 Ανδρομήδης
307 Ανδρόνικος
308 Ανδροπελαγίας
309 Άνδρων
310 Αἰνείας
311 Αἲνειος
312 Ανειτυλλιανός
313 Άνεκτος
314 Ανεμπόδιστος
316 Αἴνετος
317 Αἴνεφος
318 Αἰνησίδημος
319 Άνθας
320 Ανθηδόνιος
321 Άνθιμος
322 Άνθιππος
323 Άνθος
324 Ανθόσμιος
325 Ανίκητος
326 Ανίνας
327 Άνιος
328 Άννας
329 Ανουτσιάτης
330 Ανσέλμος
331 Αντείας
332 Αντέρως
333 Αντιάδης
334 Αντίας
335 Αντίγονος
336 Αντιλέων
337 Αντιμένης
338 Αντιμήδης
339 Αντίνοος
340 Αντίπας
341 Αντίπατρος
342 Αντίπαφος
343 Αντιφάνης
344 Αντίφας
345 Αντιφάτης
346 Άντιφος
347 Αντιφών
348 Αντώνιος
349 Ανύσιος
350 Αξιόνικος
351 Αοιδός
352 Απελλής
354 Απήμαντος
355 Απίων
356 Απολλινάριος
357 Απόλλων
358 Απολλώνιος
359 Απόστολος
361 Απρίων
362 Άρβηλος
363 Αργήλης
364 Αργυρός
365 Αρδαλίων
366 Αρέδιος
367 Αρέθων
368 Άρης
370 Αρθούρος
371 Αριάδνης
372 Αρίζηλος
373 Αριμήδης
374 Αρίμνηστος
375 Αριστάγγελος
376 Αρισταγόρας
377 Αρίσταρχος
378 Αριστείδης
379 Αρίστιππος
380 Αριστόβουλος
382 Αριστόδημος
383 Αριστόδικος
384 Αριστοκλεύς
385 Αριστόμαχος
386 Αριστομήδης
387 Αριστόνικος
388 Άριστος
389 Αριστοτέχνης
390 Αριστοφάνης
391 Αριστωνομίδας
392 Αρίφρων
393 Αρκάδιος
394 Αρκέας
395 Αρμόδιος
396 Αρμονίας
397 Αρριανός
398 Αρριδαίος
399 Αρσάκιος
400 Αρσένιος
401 Αρτάκης
402 Αρτεμίδωρος
403 Αρτέμιος
404 Αρτυμήδης
405 Αρχάγαθος
406 Αρχέδικος
407 Αρχέλαος
408 Αρχέμαχος
409 Αρχιμήδης
411 Άρχιππος
412 Αρχοντίων
413 Ασάφιος
414 Ασημάκης
415 Ασίας
416 Άσιοτ
417 Ασκάλαφος
418 Ασκλάς
419 Ασκληπιόδοτος
420 Ασκληπιόδωρος
421 Ασκληπιός
422 Ασσάντ
423 Αστερίων
424 Αστός
425 Αστυβίης
426 Αστύμαχος
427 Αστυμήδης
428 Αστυμηδίδης
429 Ασύγκριτος
430 Ασχόλιος
431 Άτρομος
432 Άτταλος
433 Αττικός
434 Άττος
435 Αυγείας
436 Αυγερινός
437 Αύγουστος
438 Αύδακτος
439 Αυδάς
440 Αυδελλάς
441 Αυδιησούς
442 Αύκτος
443 Αυξέντιος
444 Αυξίβιος
445 Αύρας
446 Αυσημήδης
447 Αυτομήδης
448 Αυτόνομος
449 Αυτόνοος
450 Αφθόνιος
452 Αφραάτης
453 Αφρικανός
455 Αφρόδιτος
456 Αχαιμένης
457 Αχελώος
458 Αχιλλεύς
461 Άχμετ
462 Βαβύλας
463 Βάδιμος
464 Ἀβαζίων
465 Ἀβάης
466 Βαθυκλής
467 Βάιος
468 Βάκης
469 Βάκις
470 Βάκχος
471 Βάκχυλος
472 Βαλάντιος
473 Βαλεντίνος
474 Βαλέριος
475 Βαλσάμων
476 Βαλτάσαρ
477 Βάμβαξ
478 Βάπτος
479 Βαραδάτος
480 Βαραχήσιος
481 Βάρβαρος
482 Βαρθολομαίος
483 Βαρλαάμ
484 Βαρνάβας
485 Βαρούχ
486 Βαρραβάς
487 Βαρσαβάς
488 Βαρσανούφιος
490 Βαρτάν
491 Βαρύτιμος
492 Βαρυψαβάς
493 Βασιανός
494 Βασίλειος
495 Βασιλεύς
496 Βασιλίσκος
497 Ἀβάσκα
498 Ἄβασκος
499 Βάσσας
500 Ἀβάστακτος
501 Βατσέ
502 Βάτων
503 Ἀβαύχας
504 Βάχθισος
505 Ἄββας
506 Ἄββυος
507 Ἄβγαλος
508 Ἀβδαίμων
509 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
510 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
511 Ἀβδάστρατος
512 Ἀβδελώνυμος
513 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
514 Ἀβδηρίτης
515 Ἀβδίας
516 Ἀβδίμιλκος
517 Ἀβδίος
518 Ἀβδολώνυμος
519 Ἀβδύβαλος
520 Ἀβέακος
521 Βεάτος
522 Βεδέας
523 Ἀβείβ Ἀβίβ
524 Ἄβειν
525 Βέλικος
526 Ἀβέλιος
527 Βενάνδιος
528 Βενάντιος
529 Βενδιμιανός
530 Βενδολίνος
531 Βενέδικτος
532 Βενέδιμος
533 Ἀβενζοᾶρ
534 Βενιαμίν
535 Βερεκούνδος
536 Βερενίκης
537 Βέρης
538 Βέρθος
539 Βερνάρδος
540 Βέρνης
541 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
542 Βέρος
543 Βερούλιος
544 Βερτράνδος
545 Βερώνης
546 Βετούριος
547 Ἀβεύριος
548 Ἀβήδαμος
549 Ἀβηΐχος
550 Βήλων
551 Ἀβηόδωρος
552 Βήριος
553 Ἀβηρόθαιος, Ἀβηρωθαῖος
554 Βήρυλλος
556 Βησσαρίων
557 Βηχιανός
560 Βιασεσλάβος
561 Βιβιανός
563 Βίβος
564 Βιδζίν
565 Ἀβιδιανός
566 Ἀβίδιος
567 Ἀβιηνός
568 Βιθυνός
569 Ἀβικέννας
570 Βικέντιος
571 Βίκτωρ
572 Βιλλιβρόρδος
573 Ἀβίλλιος
574 Βιλτάκης
575 Ἀβίνδης
576 Βίνος
577 Ἀβιογένης
578 Ἀβιόδοτος
579 Ἀβιόδωρος
580 Ἀβιόκριτος
581 Ἄβιος
582 Βιργίλιος
583 Βιργίνιος
584 Βιρίλα
585 Ἄβις
586 Ἀβισάρης
587 Βιτάλιος
588 Ἀβίτης
589 Βιτιμίων
590 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
591 Ἄβιττος
592 Βίων
593 Ἀβλαβίων
594 Βλαδισλάβος
595 Βλάσσιος
596 Ἀβλίων
597 Ἀβλούπορις
598 Ἀβλώνακος
599 Ἄβναγος
600 Βοδοάλδος
601 Βόηθος
602 Βόϊσκος
603 Βονιφάτιος
604 Βόσβας
605 Βοστρύκιος
606 Βουκασίνος
607 Βουκολίων
608 Βούλγης
609 Βουλπιανός
610 Βούσιρις2
611 Βούτης
612 Βραβάντιος
613 Βραυρών
614 Βρέμων
615 Βρένδας
616 Βρετάννιος
617 Βρετός
618 Βρέφος
619 Βριθγουόλντος
620 Ἁβρωνίδης
621 Ἀβάσκαντος
622 Βύβλιος
623 Βυζατινός
624 Βύρων
627 Βώρος
628 Γαβριήλ
629 Ἀγαθάνωρ
630 Ἀγαθαῖος
631 Ἀγαθάγγελος
632 Ἀγαθόδωρος
633 Ἀγαθίας
634 Ἀγαθήμερος
635 Ἀγαθόνικος
636 Ἀγαθῖνος
637 Ἀγαθόνυμος
638 Ἀγαθοκλῆς
639 Ἀγαθοφέρων
640 Ἀγαθόπους
641 Ἄγαθὸς
642 Ἀγαθᾶς
643 Γάιος
644 Ἀγακλῆς
645 Γαλατάς
646 Γαλάτειος
647 Γαλεύς
648 Γαληνός
649 Γάλικος
650 Γάλλος
651 Γαλυμήδης
652 Ἀγαμέμνωνας
653 Γανυμήδης
655 Ἀγαπαῖος
656 Ἀγαπητὸς
657 Γαρουφαήλ
658 Ἀγασίας
659 Ἀγασικλῆς
660 Ἀγασικράτης
661 Γαυδέντιος
662 Ἄγγελος
663 Ἀγγελῆς
664 Γεάδης
665 Γεδεών
666 Γέδιος
667 Γεϊθαζέτ
668 Γελάσιος
669 Γέλων
670 Γέμελος
671 Γεμίνος
672 Γενέθλιος
673 Γεννάδιος
674 Γεντήλιος
675 Γεράκης
676 Γεράσιμος
677 Γερβάσιος
678 Γερμανός
679 Γερτρούδος
680 Γέρων
681 Γεϋθαζέτ
682 Γεωπολυγένης
683 Γεώργιος
684 Ἄγης
685 Ἀγάθανδρος
686 Ἀγάθυμος
687 Ἀγάθων
688 Ἀγάθωνας
689 Γιάρετ
690 Γίγας
691 Γιεσάκ
692 Γιόνας
693 Γιούι
694 Ἄγις
695 Γιωργοβασίλης
696 Γκασπάρ
697 Γκίλντας
698 Ἀγλαΐος
700 Γλαύκος
701 Γλαφυρός
702 Γληνεύς
703 Γλυκέριος
704 Γλυκόμαχος
705 Γλύκων
706 Ἀγέμαχος
707 Ἁγνίας
708 Ἁγνόδημος
709 Ἁγνόθεος
710 Ἅγνὸς
711 Ἁγνωνίδης
712 Γνωσίας
713 Γνωσίμαχος
714 Γοβδέλαος
715 Γοθαζάτ
716 Γολιάθης
717 Γόρασδος
718 Γοργόνιος
719 Γόργος
720 Γόρδιος
721 Γότθος
722 Γουιλφρέδος
723 Γουίρο
724 Γουλιέλμος
725 Γουολβούργος
726 Γουρίας
727 Γράπτος
728 Γρατίων
729 Γρηγέντιος
730 Γρηγόριος
731 Γρηγορόβιος
732 Ἀγροίκιος
733 Δαβάκης
734 Δαβίδ
735 Δάδας
736 Δαΐφρων
737 Δαλμάτιος
738 Δαμάρης
739 Δάμασκος
740 Δάμασος
741 Δαμήδης
742 Δαμιανός
743 Δαμιθάλης
744 Δάμων
746 Δάναβος
747 Δάναξ
748 Δαναός
749 Δανιήλ
750 Δανιθάλης
751 Δάρδανος
752 Δαρείος
753 Δάσιος
754 Δάφνης
755 Δεινόμαχος
756 Δέκελος
757 Ἀδείμαντος
758 Δεξίμαχος
759 Δέρβης
760 Δεσιδέριος
761 Δηίμαχος
762 Δημάρατος
763 Δήμαρχος
764 Δημήτριος
765 Δήμιος
766 Δημοκλής
767 Δημόκριτος
768 Δήμος
769 Δημόφιλος
770 Δήμων
771 Διαγόρας
773 Διάδοχος
774 Διαδρόμης
775 Δίανθος
776 Δίας
777 Διγενής
778 Διγνόρος
779 Δίδας
780 Δίδυμος
781 Διηνέκης
782 Διθύραμβος
783 Δίκαιος
784 Διογένης
785 Διόδοτος
786 Διόδωρος
787 Διοκλής
788 Διομήδης
789 Διόνυσος
790 Διονυσοφών
791 Διόσκουρος
792 Δίφιλος
793 Δίων
794 Δολομήδης
795 Δομέτιος
796 Δομίνικος
797 Δομιτίος
798 Δομνάς
799 Δόμνος
801 Δόναγος
802 Δονακίς
803 Δονάτος
804 Δορκεύς
805 Δορυμέδων
806 Δοσάς
807 Δοσίθεος
808 Δούκας
809 Δουλάς
810 Δουνστάνος
811 Δράκων
812 Δρομεύς
813 Δρόσος
814 Δροστάν
815 Δρύοψ
816 Δυνάστης
817 Δύρανδος
818 Δυφρίγος
819 Δώρης
820 Δωρόθεος
821 Εαντβέρτος
822 Εάσιος
823 Εβελίνος
824 Εβέντιος
825 Εβόρης
826 Εγκέλαδος
827 Εδουίνος
828 Εζεκίας
829 Εθαλίων
830 Εθελβούργος
831 Εθελμπέρτος
833 Εθνάρχης
834 Εθνεγέρσιος
835 Ειλειθυίων
836 Εϊλιανός
837 Ειρηναίος
838 Ειρήναρχος
839 Εκαμήδης
840 Έκδικος
842 Έκτωρ
843 Ελάππας
844 Ελάσιππος
845 Έλατος
846 Ελβίρος
847 Ελεάζαρ
848 Έλενος
849 Ελεόνωρος
850 Ελευθέριος
851 Ελικών
852 Ελισαβάν
853 Ελισσαίος
854 Ελλάδιος
855 Ελλιμένιος
856 Ελπιδοφόρος
858 Ελπίνικος
859 Έλπις
860 Ελύμας
861 Εμμανουήλ
862 Εμμέλειος
863 Έμποδος
864 Ενδυμίων
865 Ενιπεύς
866 Ενναθάς
867 Ενόης
868 Εντελίδης
869 Ενυεύς
870 Εξαίνετος
871 Εξακουστός
872 Εξαμύας
873 Εξόλης
874 Εξπέδιτος
875 Επαίνετος
876 Επαμεινώνδας
877 Επαφρόδιτος
878 Επιάλτης
879 Επιγένης
880 Επίκτητος
881 Επίμαχος
882 Επιφάνιος
883 Επιχάρης
884 Επολόνιος
885 Εράκινθος
886 Εράσιππος
887 Έρασμος
888 Έραστος
889 Εργοτέλης
890 Ερέννιος
891 Εριθακίς
892 Εριμήδης
893 Ερισύχθων
894 Εριφύλιος
895 Ερκονγουάλδος
896 Ερμαίος
897 Ερμείας
898 Ερμής
899 Ερμινίγγελδος
900 Έρμιππος
901 Ερμίων
902 Ερμογένης
903 Ερμόλαος
904 Έρμος
905 Ερμύλος
907 Ερμώνυμος
908 Ερνέστος
909 Έρπυλλος
910 Ερρίκος
911 Ερσίλιος
912 Ερυξίμαχος
913 Έρωτας
914 Ερωτομάχος
915 Εσμεράλδος
916 Έσπερος
917 Ἀείστρατος
918 Ετεοκλύμενος
919 Ετοιμοκλής
920 Ευάγγελος
921 Ευαγόρας
922 Εύαγρος
923 Ευάν
924 Ευανθεύς
925 Ευάρεστος
926 Ευάρχιππος
927 Εύβιος
928 Ευβίοτος
929 Εύβουλος
930 Ευγένης
931 Ευγνώσιος
932 Εύγραφος
933 Ευδαίμων
934 Εύδικος
935 Ευδόκιμος
936 Ευδόκιος
937 Εύδοξος
938 Ευέλπιστος
939 Ευήθιος
940 Ευήρης
941 Ευθάλιος
942 Ευθάσιος
943 Ευθύβουλος
944 Ευθυκλής
945 Ευθύμιος
946 Ευϊλάσιος
947 Ευκαρπίων
948 Εύκλεος
949 Ευκράτης
950 Ευκτήμων
951 Ευλάλιος
952 Ευλάμπιος
953 Ευλόγιος
954 Εύλωπος
955 Εύμαιος
956 Εύμαχος
957 Ευμένης
958 Ευμήδης
959 Εύμολπος
960 Ευνίκης
961 Ευνοϊκός
963 Ευνούχος
964 Ευξίφιος
965 Εύοδος
966 Εύπλοιος
967 Εύπορος
968 Ευπράξιος
969 Ευπρέπειος
970 Εύρετος
971 Ευριπίδης
972 Ευρονίκης
973 Ευρόνιος
974 Εύρος
975 Ευρύαλος
976 Ευρυβιάδης
977 Ευρύβιος
978 Ευρύγονος
979 Ευρυδάμας
980 Ευρύθρας
981 Ευρυκάπυς
982 Ευρύλοχος
983 Ευρύμαχος
984 Ευρυόπης
985 Ευρύπυλος
986 Ευρυσάκης
987 Ευρυτάκης
988 Ευρυτέλειος
989 Ευρυτίων
990 Ευσέβιος
991 Ευσθένιος
992 Ευσίγνιος
993 Ευστάθιος
994 Εύσταχυς
995 Ευστόλιος
996 Ευστόργιος
997 Ευστόχιος
998 Ευστράτιος
999 Ευσχήμων
1000 Ευταξίας
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία