Εορτές 8 Αυγούστου: Άγιος Μύρων Άγιος Τριαντάφυλλος από τη Ζαγορά Θεοκλητώ Μύρια Τριανταφυλλιά
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αιμιλιανός ο Ομολογητής Άγιος Ελευθέριος Άγιος Στυράκιος
1 Aedan
2 Aβρότονος
3 Aιολόμιτρις
4 Aμφίροος
5 Dubritius
6 Urbitius
7 Viator
8 Yakim
9 Ywi
10 Αάαρκος
11 Αἰακὸς
12 Αἰαντίδης
13 Αἰαντόδωρος
14 Ααρασσός
15 Ααρών
17 Αἲας
18 Αασίφορος
19 Αάσπετος
20 Άαστος
21 Αάσχετος
22 Άβαβος
23 Αβάδνης
24 Αβαεόδωρος
25 Αβάζιος
26 Αβαθμίδωτος
27 Αβαθμολόγητος
28 Αβαιόδορος
29 Αβαιόδωρ
30 Αβαιόδωρος
31 Αβαιόκριτος
32 Αβαίστας
33 Αβάκαινας
34 Αβακένας
35 Αβακής
36 Αβακούμ
37 Άβακτος
38 Αβαλόνιος
39 Αβάμμων
40 Αβάνθιος
41 Αβαντιάδης
42 Αβαντίδης
43 Αβαρβαρέης
44 Αβάρβαρος
45 Αβαρης
46 Αβαρίνος
47 Άβαρνος
48 Αβάσγιος
49 Αβάσιτος
50 Αβασκάντιλλος
51 Αβασκαντος
52 Αββαδών
53 Αββάς
54 Αβδάραξος
55 Άβδηρος
56 Αβδιήλ
57 Αβδιού
58 Αβέρκιος
59 Αβέρωφ
60 Άβιβος
61 Αβιμέλιχος
62 Αβούδιμος
63 Αβραάμ
67 Αβρίκιος
68 Αβυδηνός
69 Αβώ
70 Αγαθάγγελος
71 Αγαθάγητος
72 Αγάθαρχος
73 Αγαθάγητος
74 Αγαθήμερος
75 Αγαθοδαίμων
76 Αγαθόδωρος
77 Αγαθοκλέας
78 Αγαθόνικος
79 Αγαθόπους -2
80 Αγάθυρνος
81 Αγάθυρσος
82 Αγάθων
83 Αγαθώνυμος
84 Αγακλέης
85 Αγαλλίας
86 Αγαμέμνων
87 Αγαμηδίδας
88 Αγαμήδης
89 Αγαμηδίδας
90 Αγαμήθης
91 Αγαπήνωρ
92 Αγαπητός
93 Αγάπιος
94 Αγαπτόλεμος
95 Αγαυός
96 Αγγελάριος
97 Αγγελίνος
98 Άγγελος
99 Αἰγέας
100 Αγελάδας
101 Αγέμαχος
102 Αἰγεὺς
103 Αγεύς
104 Αγήνωρ
105 Αγήσανδρος
106 Αγησίλαος
107 Αγησίλοχος
108 Αγησίμαχος
109 Αἰγιμιὸς
110 Αἲγισθος
111 Αγκαίος
112 Αγλάιος
113 Αγνός
114 Αγοράκριτος
115 Αγόραστος
116 Αγρίππας
117 Αγχίαλος
118 Αγχίμαχος
119 Αγχίροος
120 Αγχίσης
121 Αδαίος
122 Αδαλβέρτος
123 Αδάμ
126 Αδαμάντιος
127 Αδείμαντος
128 Αἰδέσιος
129 Άδης
130 Αδίστας
131 Άδμητος
132 Αδριανός
133 Άδωνις
134 Αέθλιος
135 Αειθαλάς
136 Αείμνηστος
137 Αελλήεις
138 Αελλοπόδης
139 Αερίας
140 Αέροπος
141 Αέτιος
143 Αζαρίας
144 Αζάς
145 Αζάτ
146 Άζης
147 Αἰήτης
148 Αθανάδας
149 Αθανάσιος
150 Αἰθέριος
151 Αθηναγόρας
152 Αθηνάδης
153 Αθήναιος
154 Αθηνογένης
155 Αθηνόδωρος
156 Αἰθάλης
157 Αθοσίων
158 Αθρέ
159 Άθως
160 Αιακός
161 Αίας
162 Αιγέστης
163 Αιγεύς
164 Αιγιαλεύς
165 Αιγίδας
166 Αίγινος
167 Αίγιος
168 Αίγισθος
169 Αϊδανός
170 Αιδέσιος
172 Αίθαν
173 Αιθήρ
174 Αιθούσιος
175 Αικατερίνος
176 Αιμίλιος
177 Αίνετος
178 Αινόμορος
179 Αίολος
180 Αισημίδας
181 Αίσηπος
182 Αισχίνης
183 Αισχύλος
184 Αίσων
185 Αίσωψ
187 Αιτναίος
188 Αιτωλός
189 Ακάθιστος
190 Ακάκιος
192 Ακάμας
193 Άκαστος
194 Άκελος
195 Ακέσανδρος
196 Άκεσις
197 Ακεψεής
198 Ακεψιμάς
199 Αἰάκης
200 'Ακης
201 Ακίνδυνος
202 Άκις
203 Ακματίδας
204 Ακόλουθος
205 Ακοντεύς
206 Ακράγας
207 Άκρατος
208 Ακταίος
209 Άκτις
210 Ακύλας
212 Αλβανός
213 Αλβέρτος
214 Αλβίνος
215 Αλδχέλμος
216 Αλέξανδρος
219 Αλεξίβιος
220 Αλεξίκακος
221 Αλεξίμαχος
222 Αλέξιος
223 Αλίας
224 Αλιμήδης
225 Αλκαίος
226 Αλκέτας
227 Άλκης
228 Αλκιβιάδης
229 Αλκίμαχος
230 Αλκιμέδων
231 Αλκιμήδης
232 Άλκιππος
233 Αλκίσων
234 Αλκίφρων
235 Αλκμήνωρ
236 Αλκυονεύς
237 Αλλάς
238 Αλμπέος
239 Αλοίσιος
240 Αλοκράτης
241 Αλόπιος
242 Αλπέγιος
243 Άλτιμος
244 Άλτο
245 Αλύπιος
246 Αλύσιος
247 Αλφαίος
248 Αλφειός
249 Αλφεός
250 Αλφεσίβοιος
251 Αλώνιος
252 Αμαζόνιος
253 Άμανδος
255 Αμαρακίς
256 Αμβρόσιος
257 Αμέστριος
258 Αμήδης
259 Άμμων
260 Άμπελος
261 Αμπλίας
262 Αμφίαλος
263 Αμφιανός
265 Αμφιάραος
266 Αμφιδάμας
267 Αμφίδοκος
268 Άμφικλος
269 Αμφικτύων
270 Αμφίλοχος
271 Αμφίλυκος
272 Αμφίμαχος
273 Αμφιμήδης
274 Αμφιτρίτης
275 Αμφίων
276 Αἳμων
277 Αμωναθάς
278 Αμώς
279 Ανακρέων
281 Ανανί
282 Ανανίας
283 Αναξαγόρας
284 Ανάξανδρος
285 Αναξαρέτης
286 Ανάξαρχος
287 Αναξίμανδρος
288 Αναξιμένης
289 Αἰνέας
290 Αναστάσιος
291 Ανατόλιος
292 Ανδρέας
293 Ανδριανός
294 Ανδρόμαχος
295 Ανδρομέδης
296 Ανδρομήδης
297 Ανδρόνικος
298 Ανδροπελαγίας
299 Άνδρων
300 Αἰνείας
301 Αἲνειος
302 Ανειτυλλιανός
303 Άνεκτος
304 Ανεμπόδιστος
306 Αἴνετος
307 Αἴνεφος
308 Αἰνησίδημος
309 Ανθηδόνιος
310 Άνθιμος
311 Άνθιππος
312 Άνθος
313 Ανίκητος
314 Ανίνας
315 Άνιος
316 Άννας
317 Ανουτσιάτης
318 Ανσέλμος
319 Αντείας
320 Αντέρως
321 Αντιάδης
322 Αντίας
323 Αντίγονος
324 Αντιλέων
325 Αντιμένης
326 Αντιμήδης
327 Αντίνοος
328 Αντίπας
329 Αντίπατρος
330 Αντίπαφος
331 Αντίφας
332 Άντιφος
333 Αντιφών
334 Αντώνιος
335 Ανύσιος
336 Αξιόνικος
337 Αοιδός
338 Απελλής
340 Απίων
341 Απολλινάριος
342 Απόλλων
343 Απολλώνιος
344 Απόστολος
346 Απρίων
347 Άρβηλος
348 Αργήλης
349 Αργυρός
350 Αρδαλίων
351 Αρέθων
352 Άρης
354 Αρθούρος
355 Αριάδνης
356 Αρίζηλος
357 Αριμήδης
358 Αρίμνηστος
359 Αριστάγγελος
360 Αρισταγόρας
361 Αρίσταρχος
362 Αριστείδης
363 Αρίστιππος
364 Αριστόβουλος
365 Αριστόδημος
366 Αριστόδικος
367 Αριστοκλεύς
368 Αριστόμαχος
369 Αριστομήδης
370 Αριστόνικος
371 Άριστος
372 Αριστοτέχνης
373 Αριστοφάνης
374 Αριστωνομίδας
375 Αρίφρων
376 Αρκάδιος
377 Αρμόδιος
378 Αρμονίας
379 Αρριανός
380 Αρσάκιος
381 Αρσένιος
382 Αρτάκης
383 Αρτέμιος
384 Αρτυμήδης
385 Αρχάγαθος
386 Αρχέδικος
387 Αρχέλαος
388 Αρχέμαχος
389 Αρχιμήδης
391 Άρχιππος
392 Αρχοντίων
393 Ασάφιος
394 Ασημάκης
395 Ασίας
396 Άσιοτ
397 Ασκάλαφος
398 Ασκλάς
399 Ασκληπιόδοτος
400 Ασκληπιόδωρος
401 Ασκληπιός
402 Ασσάντ
403 Αστερίων
404 Αστυβίης
405 Αστύμαχος
406 Αστυμήδης
407 Αστυμηδίδης
408 Ασύγκριτος
409 Ασχόλιος
410 Άτρομος
411 Άτταλος
412 Αττικός
413 Άττος
414 Αυγείας
415 Αυγερινός
416 Αύγουστος
417 Αύδακτος
418 Αυδάς
419 Αυδελλάς
420 Αυδιησούς
421 Αύκτος
422 Αυξέντιος
423 Αυξίβιος
424 Αύρας
425 Αυσημήδης
426 Αυτομήδης
427 Αυτόνομος
428 Αυτόνοος
429 Αφθόνιος
431 Αφραάτης
432 Αφρικανός
434 Αφρόδιτος
435 Αχαιμένης
436 Αχελώος
437 Αχιλλεύς
440 Άχμετ
441 Βαβύλας
442 Βάδιμος
443 Ἀβαζίων
444 Ἀβάης
445 Βαθυκλής
446 Βάιος
447 Βάκης
448 Βάκις
449 Βάκχος
450 Βάκχυλος
451 Βαλάντιος
452 Βαλεντίνος
453 Βαλέριος
454 Βαλσάμων
455 Βαλτάσαρ
456 Βάμβαξ
457 Βάπτος
458 Βαραδάτος
459 Βαραχήσιος
460 Βαράχος
461 Βάρβαρος
462 Βαρθολομαίος
463 Βαρλαάμ
464 Βαρνάβας
465 Βαρούχ
466 Βαρραβάς
467 Βαρσαβάς
468 Βαρσανούφιος
470 Βαρτάν
471 Βαρύτιμος
472 Βαρυψαβάς
473 Βασιανός
474 Βασίλειος
475 Βασιλεύς
476 Βασιλίσκος
477 Ἀβάσκα
478 Ἄβασκος
479 Ἄβασσον
480 Ἀβάστακτος
481 Βατσέ
482 Βάτων
483 Ἀβαύχας
484 Βάχθισος
485 Ἄββας
486 Ἄββυος
487 Ἄβγαλος
488 Ἀβδαίμων
489 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
490 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
491 Ἀβδάστρατος
492 Ἀβδελώνυμος
493 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
494 Ἀβδηρίτης
495 Ἀβδίας
496 Ἀβδίμιλκος
497 Ἀβδίος
498 Ἀβδολώνυμος
499 Ἀβδύβαλος
500 Ἀβέακος
501 Βεάτος
502 Βεδέας
503 Ἀβείβ Ἀβίβ
504 Ἄβειν
505 Βέλικος
506 Ἀβέλιος
507 Βενάνδιος
508 Βενάντιος
509 Βενδιμιανός
510 Βενδολίνος
511 Βενέδικτος
512 Βενέδιμος
513 Ἀβενζοᾶρ
514 Βενιαμίν
515 Βερενίκης
516 Βέρης
517 Βέρθος
518 Βέρνης
519 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
520 Βέρος
521 Βερούλιος
522 Βερτράνδος
523 Βερώνης
524 Βετούριος
525 Ἀβεύριος
526 Ἀβήδαμος
527 Ἀβηΐχος
528 Βήλων
529 Ἀβηόδωρος
530 Βήριος
531 Ἀβηρόθαιος, Ἀβηρωθαῖος
532 Βήρυλλος
534 Βησσαρίων
535 Βηχιανός
538 Ἀβιάδ
539 Ἀβιάθαρ
540 Ἀβιάνιος
541 Ἀβίας
542 Βιασεσλάβος
543 Βιβιανός
545 Βίβος
546 Βιδζίν
547 Ἀβιδιανός
548 Ἀβίδιος
549 Ἀβιηνός
550 Βιθυνός
551 Ἀβικέννας
552 Βικέντιος
553 Βίκτωρ
554 Βιλλιβρόρδος
555 Ἀβίλλιος
556 Βιλτάκης
557 Ἀβίνδης
558 Ἀβιογένης
559 Ἀβιόδοτος
560 Ἀβιόδωρος
561 Ἀβιόκριτος
562 Ἄβιος
563 Βιργίλιος
564 Βιργίνιος
565 Βιρίλα
566 Ἄβις
567 Ἀβισάρης
568 Βιτάλιος
569 Ἀβίτης
570 Βιτιμίων
571 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
572 Ἄβιττος
573 Βίων
574 Ἀβλαβίων
575 Βλαδισλάβος
576 Βλάσσιος
577 Ἀβλίων
578 Ἀβλούπορις
579 Ἀβλώνακος
580 Ἄβναγος
581 Βοδοάλδος
582 Βόηθος
583 Βόϊσκος
584 Βονιφάτιος
585 Βόσβας
586 Βοστρύκιος
587 Βουκασίνος
588 Βουκολίων
589 Βούλγης
590 Βουλπιανός
591 Βούσιρις2
592 Βούτης
593 Βραβάντιος
594 Βραυρών
595 Βρέμων
596 Βρένδας
597 Βρετάννιος
598 Βρετός
599 Βρέφος
600 Βριθγουόλντος
601 Ἁβρωνίδης
602 Ἀβάσκαντος
603 Βύβλιος
604 Βυζατινός
605 Βύρων
608 Βώρος
609 Γαβριήλ
610 Ἀγαθάνωρ
611 Ἀγαθαῖος
612 Ἀγαθάγγελος
613 Ἀγαθόδωρος
614 Ἀγαθίας
615 Ἀγαθήμερος
616 Ἀγαθόνικος
617 Ἀγαθῖνος
618 Ἀγαθόνυμος
619 Ἀγαθοκλῆς
620 Ἀγαθοφέρων
621 Ἀγαθόπους
622 Ἄγαθὸς
623 Ἀγαθᾶς
624 Γαϊανός
625 Γάιος
626 Ἀγακλῆς
627 Γαλατάς
628 Γαλάτειος
629 Γαλεύς
630 Γαληνός
631 Γάλικος
632 Γάλλος
633 Γαλυμήδης
634 Ἀγαμέμνωνας
635 Γανυμήδης
637 Ἀγαπαῖος
638 Ἀγαπητὸς
639 Γαρουφαήλ
640 Ἀγασίας
641 Ἀγασικλῆς
642 Ἀγασικράτης
643 Γαυδέντιος
644 Ἄγγελος
645 Ἀγγελῆς
646 Γεάδης
647 Γεδεών
648 Γέδιος
649 Γεϊθαζέτ
650 Γελάσιος
651 Γέλων
652 Γέμελος
653 Γεμίνος
654 Γενέθλιος
655 Γεννάδιος
656 Γεντήλιος
657 Γεράκης
658 Γεράσιμος
659 Γερβάσιος
660 Γερμανός
661 Γερτρούδος
662 Γέρων
663 Γεϋθαζέτ
664 Γεωπολυγένης
665 Γεώργιος
666 Ἄγης
667 Ἀγάθανδρος
668 Ἀγάθυμος
669 Ἀγάθων
670 Ἀγάθωνας
671 Γιάρετ
672 Γιεσάκ
673 Γιθόης
674 Γιόνας
675 Ἄγις
676 Γιωργοβασίλης
677 Γκασπάρ
678 Γκίλντας
679 Ἀγλαΐος
681 Γλαύκος
682 Γλαφυρός
683 Γληνεύς
684 Γλυκέριος
685 Γλυκόμαχος
686 Γλύκων
687 Ἀγέμαχος
688 Ἁγνίας
689 Ἁγνόδημος
690 Ἁγνόθεος
691 Ἅγνὸς
692 Ἁγνωνίδης
693 Γνωσίας
694 Γνωσίμαχος
695 Γοβδέλαος
696 Γοθαζάτ
697 Γολιάθης
698 Γοργόνιος
699 Γόργος
700 Γόρδιος
701 Γότθος
702 Γουιλφρέδος
703 Γουίρο
704 Γουλιέλμος
705 Γουολβούργος
706 Γουρίας
707 Γράπτος
708 Γρατίων
709 Γράτος
710 Γρηγέντιος
711 Γρηγόριος
712 Γρηγορόβιος
713 Ἀγροίκιος
714 Δαβάκης
715 Δαβίδ
716 Δάδας
717 Δαΐφρων
718 Δαλμάτιος
719 Δαμάρης
720 Δαμασκηνός
721 Δάμασκος
722 Δάμασος
723 Δαμήδης
724 Δαμιανός
725 Δαμιθάλης
726 Δάμων
728 Δάναβος
729 Δάναξ
730 Δαναός
731 Δανιήλ
732 Δανιθάλης
733 Δάρδανος
734 Δαρείος
735 Δάσιος
736 Δάφνης
737 Δεινόμαχος
738 Δέκελος
739 Ἀδείμαντος
740 Δεξίμαχος
741 Δέρβης
742 Δεσιδέριος
743 Δηίμαχος
744 Δημάρατος
745 Δήμαρχος
746 Δημήτριος
747 Δήμιος
748 Δημοκλής
749 Δημόκριτος
750 Δήμος
751 Δημόφιλος
752 Δήμων
753 Διαγόρας
755 Διάδοχος
756 Διαδρόμης
757 Δίανθος
758 Δίας
759 Διγενής
760 Διγνόρος
761 Δίδας
762 Δίδυμος
763 Διηνέκης
764 Διθύραμβος
765 Δίκαιος
766 Διογένης
767 Διόδοτος
768 Διόδωρος
769 Διομήδης
770 Διόνυσος
771 Διονυσοφών
772 Διόσκουρος
773 Δίων
774 Δολομήδης
775 Δομέτιος
776 Δομίνικος
777 Δομιτίος
778 Δομνάς
779 Δόμνος
781 Δόναγος
782 Δονακίς
783 Δονάτος
784 Δορκεύς
785 Δορυμέδων
786 Δοσάς
787 Δοσίθεος
788 Δούκας
789 Δουκίτιος
790 Δουλάς
791 Δουνστάνος
792 Δράκων
793 Δρομεύς
794 Δρόσος
795 Δροστάν
796 Δρύοψ
797 Δυνάστης
798 Δύρανδος
799 Δώρης
800 Δωρόθεος
801 Εαντβέρτος
802 Εάσιος
803 Εβελίνος
804 Εβέντιος
805 Εβόρης
806 Εδουίνος
807 Εζεκίας
808 Εθαλίων
809 Εθελμπέρτος
811 Εθνάρχης
812 Εθνεγέρσιος
813 Ειλειθυίων
814 Εϊλιανός
815 Ειρηναίος
816 Ειρήναρχος
817 Εκαμήδης
818 Έκδικος
820 Έκτωρ
821 Ελάππας
822 Ελάσιππος
823 Ελβίρος
824 Ελεάζαρ
825 Έλενος
826 Ελεόνωρος
827 Ελευθέριος
828 Ελικών
829 Ελισαβάν
830 Ελισσαίος
831 Ελλάδιος
832 Ελλιμένιος
833 Ελπιδοφόρος
835 Ελπίνικος
836 Έλπις
837 Εμμανουήλ
838 Εμμέλειος
839 Έμποδος
840 Ενδυμίων
841 Ενιπεύς
842 Ενναθάς
843 Ενόης
844 Εντελίδης
845 Ενυεύς
846 Εξαίνετος
847 Εξακουστός
848 Εξαμύας
849 Εξόλης
850 Εξπέδιτος
851 Επαίνετος
852 Επαμεινώνδας
853 Επαφρόδιτος
854 Επιγένης
855 Επίκτητος
856 Επίμαχος
857 Επιφάνιος
858 Επιχάρης
859 Εράκινθος
860 Εράσιππος
861 Έρασμος
862 Έραστος
863 Εργοτέλης
864 Ερέννιος
865 Εριθακίς
866 Εριμήδης
867 Ερισύχθων
868 Εριφύλιος
869 Ερκονγουάλδος
870 Ερμαίος
871 Ερμείας
872 Ερμής
873 Ερμινίγγελδος
874 Έρμιππος
875 Ερμίων
876 Ερμογένης
877 Ερμόλαος
878 Έρμος
879 Ερμύλος
881 Ερμώνυμος
882 Ερνέστος
883 Έρπυλλος
884 Ερρίκος
885 Ερσίλιος
886 Ερυξίμαχος
887 Έρωτας
888 Ερωτομάχος
889 Εσμεράλδος
890 Έσπερος
891 Ἀείστρατος
892 Ετεοκλύμενος
893 Ετοιμοκλής
894 Ευάγγελος
895 Ευαγόρας
896 Εύαγρος
897 Ευάν
898 Ευανθεύς
899 Ευάρεστος
900 Ευάρχιππος
901 Εύβιος
902 Ευβίοτος
903 Εύβουλος
904 Ευγένης
905 Ευγνώσιος
906 Εύγραφος
907 Ευδαίμων
908 Εύδικος
909 Ευδόκιμος
910 Ευδόκιος
911 Εύδοξος
912 Ευέλπιστος
913 Ευήρης
914 Ευθάλιος
915 Ευθάσιος
916 Ευθύβουλος
917 Ευθυκλής
918 Ευθύμιος
919 Ευϊλάσιος
920 Ευκαρπίων
921 Εύκλεος
922 Ευκράτης
923 Ευκτήμων
924 Ευλάλιος
925 Ευλάμπιος
926 Ευλόγιος
927 Εύλωπος
928 Εύμαιος
929 Εύμαχος
930 Ευμένης
931 Ευμήδης
932 Εύμολπος
933 Ευνίκης
934 Ευνοϊκός
936 Ευνούχος
937 Ευξίφιος
938 Εύοδος
939 Εύπλοιος
940 Εύπορος
941 Ευπράξιος
942 Ευπρέπειος
943 Εύρετος
944 Ευριπίδης
945 Ευρονίκης
946 Ευρόνιος
947 Ευρύαλος
948 Ευρυβιάδης
949 Ευρύβιος
950 Ευρύγονος
951 Ευρυδάμας
952 Ευρύθρας
953 Ευρύκαπυς
954 Ευρύλοχος
955 Ευρύμαχος
956 Ευρυόπης
957 Ευρύπυλος
958 Ευρυσάκης
959 Ευρυτάκης
960 Ευρυτέλειος
961 Ευρυτίων
962 Ευσέβιος
963 Ευσθένιος
964 Ευσίγνιος
965 Ευστάθιος
966 Εύσταχυς
967 Ευστόλιος
968 Ευστόργιος
969 Ευστόχιος
970 Ευστράτιος
971 Ευσχήμων
972 Ευταξίας
973 Ευτέξιος
974 Ευτέρπης
975 Ευτρόπιος
976 Ευτύχης
977 Εύφημος
978 Ευφραίμ
979 Ευφράσιος
980 Ευφρόσυνος
981 Εύφρων
982 Ευχήνωρ
983 Ευχήστρατος
984 Ευψύχιος
985 Ευωδεύς
986 Ευώνυμος
987 Εφήβιος
988 Εφραίμ
989 Εφυδάτιος
990 Εωσφόρος
993 Ζαγοράκης
994 Ζαϊμης
995 Ζάκυνθος
996 Ζακχαίος
998 Ζανιθάς
999 Ζαφείριος
1000 Ζαχαρίας
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία